Listening
Poslech

Poslechová cvičení v angličtině - tématické poslechy pro rozvinutí slovní zásoby a zdokonalení porozumění


seznam kapitol

Seznam lekcí

Want to Stay Warm in the Winter? Think COLD

Four steps to take to avoid frostbite and hypothermia.