A few tips to start with
Tipy a triky

Základní tipy a rady pro všechny účastníky ústní části maturitní zkoušky. Drobné rady a fráze, které vám pomůžou získat čas i sebevědomí.

play
Tato lekce obsahuje zvukovou nahrávku, kliknutim na ikonku zvuk prehrajete

Studenti často říkají, že se obávají ústní části zkoušky. Proč? Nejčastější důvody jsou:

"Protože budu tak nervózní, že zapomenu na angličtinu a všechno, co umím.!"

"Protože se bojím, že nebudu rozumět zkoušejícím a nepochopím, na co se mně ptají."


Takže se nyní pojďme společně podívat na tyto důvody k obavám a na to, co můžete udělat, abyste se podobným strachům vyhnuli. 


Nervy

Nejlepší způsob, jak se vyhnout nervům a nervozitě, je být dobře PŘIPRAVEN. Všechny zkoušky (a maturitní není výjimkou) jsou předvidatelné, známé a popsané. Není to pro vás krok do neznáma. Víte, co se bude dít, více, co můžete očekávat. Projděte si a připravte se na všechny otázky, na které se vás mohou zeptat. Víte, jaké odpovědi se očekávají.

Dobrá příprava znamená žádné překvapení.

Jakmile totiž jednou zkouška začne, vy už budete vědět, co dělat, co bude následovat a na co se vás budou ptát. Budete v pohodě, protože to všechno víte a znáte už z přípravy, nic vás nepřekvapí a už ze sebe jen vydáte to nejlepší. 

Zkoušející

Zkoušející jsou kvalifikované, dobře připravené a zkušené LIDSKÉ BYTOSTI. 

Jsou vždycky milí a slušní a VŽDY se znaží mluvit jasně a zřetelně. 

Jejich úkolem je vás podpořit a dostat z vás to nejlepší. 

Nebudou se snažit vás překvapit záludnými otázkami. 

Nebudou se vás snažit zaskočit novými nebo neobvyklými otázkami. 

Všichni zkoušející chtějí, aby se vám zkouška podařila a dosáhli jste co nejlepšího výsledku. 

 

Kdyby se náhodou stalo, že vás nervozita nebo vnitřní neklid rozptýlí a vy jste nerozumněli nebo byste přeslechli část otázky, jsou zde následující věty, které vám vždy pomůžou:

"Sorry, could you repeat that please."
"I'm sorry, I don't understand, could you explain that again please?"

Tyto věty vám dokonce mohou přinést i plusové body za to, že jste schopni reagovat i v případě, že nerozumíte. Mějte na paměti, že u zkoušky máte obhájit určitou úroveň vaší angličtiny - a nikoliv perfektní angličtinu. 

Mluvte NAHLAS!

Nemumlejte, nešeptejte, nepolykejte slova, u kterých si nejste jistí výslovností. Nedívejte se do stolu, do země nebod do stropu. Dívejte se přímo a mluvte nahlas. Hlasitý a přímý projev je známkou vaší jistoty a sebevědomí. Prodejte, co umíte. Prodejte se!

Užitečné fráze


Co říct na úvod

I'm going to speak about… - Budu mluvit o…
To start with, I would like to say a few words about… - Pro začátek bych rád/a řekl/a něco o ...
First of all I would like to tell you about…, then I will speak about… - Nejdřív bych rád/a řekl/a něco o…, potom budu hovořit o…

Jak uvádět a řadit jednotlivé myšlenky

Firstly…, secondly…, thirdly ... - Za prvé…, za druhé…, za třetí…
On the one hand…, on the other hand ... - Na jedné straně…, na druhé straně…
As concerns ... - Co se týče…
For this reason… - Z tohoto důvodu…
Consequently… - Tím pádem…
All the same, … - Tak jako tak…

Jak snadno zavést řeč na něco, o čem toho hodně víš

I'd like to go into detail about… - Podrobně bych rád/a pohovořil/a o…
I find it very interesting that… - Připadá mi velice zajímavé, že…
What struck me most was… - Nejvíce mě zaujalo, že…
There are two possible points of view. Firstly… - Existují dvě možná hlediska. Za prvé…
Generally, I think it's important to say that… - Obecně si myslím, že je důležité říct…

Jak se vyhnout nepříjemným otázkám

There's no simple answer to that question, but… - Na tuto otázku nelze odpovědět jednoduše, ale…
I'm not quite sure about that, but in my opinion… - Tím si nejsem zcela jistý/jistá, ale podle mne…14

Pár tipů

This is a complicated issue and it's difficult to decide, but… - To je komplikované téma a není snadné rozhodnout, ale…
I don't remember the exact figures, but I'm sure that… - Přesná čísla si nepamatuji, ale jsem si jistý/jistá, že…

Co říct na závěr

On the whole, one might say… - Celkově vzato by se dalo říct…
To sum up, we may say that… - Můžeme to shrnout tak, že…
To conclude, I would like to say that ... - Abychom to nějak uzavřeli, rád bych řekl(a) ..
vyuka