Licenční smlouva

Tato smlouva je právní smlouvou mezi Vámi, koncovým uživatelem, a společností Nolama.cz Než začnete kurzy používat, přečtěte si pozorně následující ustanovení a podmínky.

  1. LICENČNÍ PRÁVO. Na základě této licenční smlouvy smíte kurz používat pouze pro účely samostudia a jako jednotlivec. Kurz nesmí být jakkoliv využíván k firemním účelům, zejména ke vzdělávání zaměstnanců atp. Licence k firemním účelům je ošetřena jinou licenční smlouvou.
  2. AUTORSKÉ PRÁVO. Všechna autorská práva na kurz (včetně animací, zvukových nahrávek, obrázků, hudby, fotografií, videa a textů obsažených v Kurzu) jsou majetkem společnosti Nolama.cz, jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Jsou chráněna zákony o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími národními zákony.
  3. DALŠÍ OMEZENÍ. Nesmíte modifikovat, udělovat licenci, pronajímat, půjčovat, překládat nebo provádět zpětný překlad kurz bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nolama.cz
  4. OMEZENÍ ZÁRUKY. Nolama.cz zaručuje, že kurz bude funkční za dodržení podmínek běžného používání a údržby. S výjimkou této záruky je kurz poskytován bez dalších záruk jakéhokoli druhu. Nolama.cz nezaručuje, že kurz splní všechny Vaše požadavky a že činnost kurzu bude bezchybná a nepřetržitá. Tato omezená záruka se nevztahuje na selhání funkce v důsledku nehody či nesprávného zacházení.
  5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Nolama.cz, JEHO DODAVATELÉ ANI POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI, KTERÉ BY VZNIKLY NA ZÁKLADĚ POUŽITÍ KURZU.
  6. UKONČENÍ LICENCE. Tato licence je platná do svého ukončení. Licence bude ukončena automaticky, pokud porušíte kterékoli její ujednání.