Basic small talk including 'How are you'
Základní krátký zdvořilostní rozhovor

Talking about the weather

Rozhovor o počasí

Hello, it's a beautiful day, isn't it?

Hello, yes, it is.

I love sunny days.

Me too.

Ahoj, to je krásný den, že?

Ahoj, ano, to je.

Miluji slunečné dny.

Já také.

Zapamatujte si:

Jednou z užitečných frází jak zažít jeden z nejčastějších rozhovorů, tedy rozhovor o počasí, je It's a beautiful day, isn't it? - To je krásný den, že? Tuto větu můžete obnovovat, jak jen budete chtít: It's a nice day isn't it? - To je pěkný den, že? nebo It's a hot day, isn't it? - To je ale horký den, že? nebo It's an ugly day, isn't it? - To je ošklivý den, že? atd...

 

Talking about the weather

Rozhovor o počasí

It looks like it's going to rain.

Yes, really. But I don't have an umbrella...

Oh, round the corner, there's a nice shop with umbrellas, if you wanted to buy one.

Thank you very much. It's a very good idea.

Vypadá to, že bude pršet.

Ano, opravdu. Ale já nemám deštník. 

O, za rohem je hezký obchod s deštníky, pokud byste si chtěl jeden koupit.

Mnohokrát děkuji. To je velmi dobrý nápad.

Zapamatujte si:

Dalším způsobem, jak začít rozhovor o počasí je věta It looks like it's going to rain. - Vypadá to, že bude pršet. I tuto větu můžete měnit dle počasí. It looks like it's going to snow. - Vypadá to, že bude sněžit. nebo It looks like it's going to be a nice day. - Vypadá to, že to bude hezký den. nebo It looks like it's going to freeze. - Vypadá to, že bude mrznout. atd...

Talking about current events

Rozhovor o současném dění

Did you hear the news today?

No, what happened?

There was a serious bus accident in the city centre. Two people died.

Oh, that's terrible.

Slyšel jste dnešní zprávy?

Ne, co se stalo?

V centru města se stala vážná autobusová nehoda. Dva lidé zemřeli.

O, to je strašné.

 

 

Zapamatujte si: 

Rozhovor o současných událostech můžete začít třeba obecnou otázkou Did you hear the news today? - Slyšel jste dnešní zprávy? Reakcí na ni může být zvědavá otázka What happened? - Co se stalo? Tyto věty jsou celkem obecné a užitečné, ale obměnou může být i Did you see the news yesterday? - Viděl jste včerejší zprávy? nebo Did you watch the news in the morning? - Viděl jste dnešní ranní zprávy?

Talking about current events

Rozhovor a současném dění

Did you hear about that new shopping centre they are building here?

No, they are building another shopping centre?!

Yes, they are. Next to the park. What do you think about it?

Oh, I don't like these overcrowded shopping centres. This is already the third in this town...

Slyšel jste o tom novém nákupním centru, které tu staví?

Ne, oni staví další nákupní centrum?!

Ano, staví. Vedle parku. Co si o tom myslíte?

O, nesnáším tahle přeplněná nákupní centra. Tohle je už třetí ve městě...

Zapamatujte si:

Z tohoto dialogu si zapamatujte frázi Did you hear about...? - Slyšel jste/jsi o...?, kterou můžete použít v mnoha situacích a obměnit na Did you read about...? - Četl jste o...? - následovat bude podstatné jméno. Did you hear about the new cinema in the center? - Slyšel jste o tom novém kině v centru? nebo Did you hear about the new novel by Kazuo Ishiguro? - Slyšel jste o tom novém románu od Kazua Ishigura? atd...

In the park

V parku

Hello, how are you?

Hi, I'm fine. What about you?

I'm fine, too. Oh, how old is your baby already?

She is five.

Already? She's so beautiful.

Thank you.

Ahoj, jak se máš?

Ahoj, dobře. Co ty?

Mám se dobře. O, jak staré už je tvoje dítě?

Je jí pět.

Už? Je tak krásná.

Děkuji.

Zapamatujte si:

Jedním z univerzálních frází, jak začít rozhovor, jsou fráze How are you? - Jak se máš/máte? a zpětná otázka What about you? - Co ty? 

Pokračovat třeba můžete dotazem na věk dítěte How old is your baby? - Jak staré je Vaše/Tvoje dítě?

In the park

V parku

Hi, how are you? You have a wonderful puppy...

Hi, I'm fine. Thanks and what about you?

I'm fine as well. What's the name of your puppy?

His name is Paw.

Lovely name. And what's your name?

My name is Sandy. And yours?

My name is Rick.

Nice to meet you Rick.

Nice to meet you too.

Ahoj, jak se máš? Máš nádherné štěňátko...

Ahoj. Mám se dobře. Děkuju a co ty?

Mám se taky dobře. Jak se jmenuje tvoje štěně?

Jmenuje se Paw.

Krásné jméno. A jaké je tvoje?

Mé je Sandy. A tvoje?

Jmenuju se Rick.

Ráda tě poznávám Ricku.

Já tebe taky.

Zapamatujte si:

V tomto dialogu je obměna předešlého, když potkáte někoho místo s dítětem se štěnětem. You have a wonderful puppy... - Máš krásné štěňátko... a pak můžete pokračovat dotazem na jméno atd... What's the name of your puppy? - Jak se jmenuje tvoje štěňátko?  Další pokračování rozhovorů už je jen na Vás :).


slovicka

Seznam slovíček k lekci

beautiful - překrásný  přehrát 
sunny - slunečný  přehrát 
love - milovat  přehrát 
too - také  přehrát 
ugly - šeredný  přehrát 
ugly - ošklivý  přehrát 
rain - déšť  přehrát 
really - opravdu  přehrát 
umbrella - deštník  přehrát 
idea - nápad  přehrát 
very - hodně  přehrát 
freeze - mrznout  přehrát 
snow - sněžit  přehrát 
snow - sníh  přehrát 
happened - stal se  přehrát 
serious - vážný  přehrát 
accident - nehoda  přehrát 
terrible - strašný  přehrát 
terrible - hrozný  přehrát 
hear - slyšet  přehrát 
news - novinky  přehrát 
today - dnes  přehrát 
watch - sledovat  přehrát 
shopping center - nákupní středisko  přehrát 
building - dům  přehrát 
overcrowded - přeplněný  přehrát 
read - číst  přehrát 
about - o  přehrát 
cinema - kino  přehrát 
novel - román  přehrát 
baby - dítě  přehrát 
baby - miminko  přehrát 
old - starý  přehrát 
wonderful - báječný  přehrát 
puppy - štěně  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka