Emails
Emailové šablony

Následujícího průvodce použijte pro vyhledání vhodné emailové šablony.

T!P Označte kurzorem text, použijte klávesovou zkratku CTRL + C pro zkopírování a potom CTRL + V pro vložení textu přímo do Vašeho emailového klienta a další zpracování.

seznam kapitol

Seznam lekcí

Apology for a Delay - Omluva za zpoždění

Apology for an Account Error - Omluva za chybu v účtu

Apology for a Late Shipment - Omluva za pozdní zásilku

Apology for Delivery of Damaged Goods - Omluva za dodávku poškozeného zboží

Apology for Missing a Meeting - Omluva za změškání schůzky

General Complaint - Stížnost obecně

Complaint about a Problem with a Product - Stížnost na problém s výrobkem

Complaint about an Overcharge to an Account - Stížnost za nadměrné účtování

Compliment to a Coleague - Pochvala kolegy

Compliment about Customer Service - Pochvala služeb zákazníkům

Compliment about a Product - Pochvala výrobku

Requested a Document - Žádost o dokument

Order Form or Purchase Order - Objednávka

Invoice - Faktura

Invitation to a Social Event - Pozvánka na společenskou událost

Inviation to a Business Event - Pozvánka na obchodní událost

Accepting an Invitation - Přijetí pozvání

Declining an Invitation - Odmítnutí pozvání

Canceling a Business Event - Zrušení obchodní události

Acknowledgement of Receipt of Application - Oznámení přijetí žádosti

Announcement of a New Product - Ohlášení nového výrobku

Announcement of a New Area Representative - Ohlášení nového oblastního zástupce

New Product Demo - Ukázka nového výrobku

Change of Billing Address - Změna fakturační adresy

New Customer Welcome - Přivítání nového zákazníka

Proposing a Time for a Meeting - Návrh času na setkání

Confirming a Meeting - Potvrzení schůzky

Postponing a Meeting - Posunutí schůzky

Canceling a Meeting - Zrušení schůzky

Summarizing a Meeting - Shrnutí schůzky

Confirming an Order - Potvrzení objednávky

Providing Shipping Confirmation - Potvrzení odeslání zásilky

Canceling an Order - Zrušení objednávky

Changing an Order - Změna objednávky

Acknowledging a Delivery - Potvrezení přijetí zásilky

Providing Pricing Information - Poskytnutí informací o cenách

Accepting a Price Quotation - Přijetí cenové nabídky

Rejecting a Price Quotation - Odmítnutí cenové nabídky

Request fo Clarification of Information - Žádost o objasnění informace

Request for Information about a Product - Požadavek na informace o produktu

Request for Information about a Service - Žádost o informace o službách

General Thanks - Obecné poděkování