English Grammar
Anglická gramatika

Gramatika (Grammar) je systémem jazyka. Může být popsána jako „pravidla" jazyka. Lépe řečeno, gramatika (dříve se také používal výraz „mluvnice") je soubor zákonitostí, které stejnojmenný obor zkoumá, tedy zákonitostí stavby jazyka.
Gramatika je obor lingvistiky, který se zabývá pravidly spojování syntax a ohýbání jednotek jazyka například slov a morfémů při jejich používání.Potřebujeme studovat gramatiku, pokud se chceme naučit nějaký jazyk? Jakkoliv je odpověď překvapivá, je to stručné „ne". Mnoho lidí na světě dokáže hovořit vlastním, rodným jazykem, bez toho aby kdy studovali gramatiku. Děti dokáží používat jazyk dříve než se vůbec dozvědí, že slovo gramatika existuje. Až potud mají všechny zázračné metody na výuku pravdu. Pokud to však se studiem jazyka myslíte vážně, odpověď na předchozí otázku je "ANO". Gramatika Vám může pomoci naučit se jazyk rychleji a s větší efektivitou. Snažte se s gramatikou spřátelit, protože Vám, stejně jako přítel, může pomoci v nouzi. Pokud porozumíte gramatice, spousta věcí a faktů Vám bude pochopitelná již ze souvislostí, bez nutnosti dalších otázek a bádání.
Poznámka: Názvy kapitol jsou anglicky, tak abychom zachovali názvosloví - po najetí kurzorem na název se Vám zobrazí český překlad.


seznam kapitol