Questions about your work experience
Otázky na Vaše pracovní zkušenosti

Otázky na pracovní zkušenosti a minulá zamšstnání představují zdaleka nejdůležitější téma jakéhokoliv pracovního pohovoru. Pokud nejdete žádat o práci přímo po absolvování školy, pak se připravte na to, že pracovních zkušenostech budete hovořit mnohem více než o svém vzdělání a osobních hodnotách. Je proto dobré se připravit na detailní popis Vašich zkušeností. Obecně se dá říci, že zaměstnatele většinou zajímá co jste přesně dělali a jak dobře jste si při plnění daných úkolů vedli. Přílišná skromnost tak není na místě. Buďte sebevědomí a hovořte klidně o všech úspěších a dosažených cílech.

Pro Vaši větší jistotu Vám ještě připomenu, že budete používat následující časy:

Pokud hovoříte o současném zaměstnání, pak buďte opatrní na správné použití předpřítomného nebo předpřítomného průběhového času (present perfect nebo present perfect continuous). Vyjádříte tak správně, že jste stále zaměstnaní  a že v současnosti popisované úkoly plníte:

YXY United have employed me for the last 3 years as a salesperson.
I have been creating customer contacts for 6 months.

Pokud hovoříte o minulých zaměstnáních a zaměstnavatelích, pak používejte minulý prostý čas (past tense) a nebo minulý průběhový čas (past continuous) pro vyjádření trvání v minulosti:

I was employed by Houston Bank from 1989 to 1992 as a clerk.
I worked as a receptionist at the Hilton while I was living in London.


seznam kapitol