Telling the Time
Jak se zeptat a jak vyjádřit čas v angličtině

co dodat:-)

 Dialogue n1

Dialog č.1

Excuse me? Can you tell me the time please?

Of course. It's 5 o'clock.

Thank you.

Promiňte? Můžete mi říct, kolik je hodin?

Samozřejmě. Je 5 hodin.

Děkuji.

 

 Dialogue n2

 Dialog č.2

Hi, Peter. What time is it?

Hi, Jane. It's high noon.

Thanks.

Ahoj, Petře. Kolik je hodin?

Ahoj, Jane. Je pravé poledne.

Díky.

 

 Dialogue n3

 Dialog č.3

What's the time? Seems it's already morning... (Roxette – Spending My Time) Kolik je hodin? Zdá se, že už je ráno... (Úryvek písničky Spending My Time skupiny Roxette.)

 

 Dialogue n4

 Dialog č.4

Excuse me, what time does the film start?

Hello. It starts in five minutes.

Thank you.

Promiňte, v kolik začíná ten film?

Dobrý den. Začíná za pět minut.

Děkuji.

 

 

Zapamatujte si:

Pokud budete někoho oslovovat, aby Vám řekl, kolik je hodin, začněte větičkou Excuse mePromiňte...

Při samotném dotazu na čas můžete použít větu Can/Could you tell me the time, please?, což je asi nejzdvořilejší možnost, jak se zeptat někoho cizího. V přátelském prostředí můžete použít i větičky What time is it? nebo What's the time?. Pokud je budete chtít použít, bylo by malinko zdvořilejší použít za nimi ještě please. Excuse me, what's the time please? - Promiň, kolik je hodin?

Odpovědí může být čas samotný nebo It's... a čas. It's five o'clock. - Je pět hodin.

Pokud se budete chtít zeptat na čas třeba odjezdu vlaku, začátku filmu, konce představení a tak dále, použijte konstrukci What time does..., pak bude následovat podmět a nakonec sloveso. Například What time does the train leave? - V kolik odjíždí ten vlak?, What time does the film start? - V kolik začíná ten film? nebo What time does the performance finish? - V kolik končí to představení?...


kontrolní otázky

Kontrolní otázky...

  • Která z následujících otázek se nepoužívá pro zjištění aktuálního času?
    • toto je otázka na zjištění času - Jaký je čas?
    • toto je otázka na zjištění času - Jaký je čas?
    • ANO, toto není otázka na zjištění současného času, ale například začátku nějaké činnosti nebo události

slovicka

Seznam slovíček k lekci

tell - říct  přehrát 
time - čas  přehrát 
please - prosím  přehrát 
clock - hodiny  přehrát 
already - již  přehrát 
noon - poledne  přehrát 
morning - ráno  přehrát 
performance - herecký výkon  přehrát 
train - vlak  přehrát 
leave - odjíždět  přehrát 
finish - končit  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka