Where are you from?
Odkud jste?

Dialogue n1

Dialog č.1

James: Hello.

Lisa: Hi.

James: How are you?

Lisa: I'm good. How are you?

James: Good. Do you speak English?

Lisa: A little. Are you American?

James: Yes.

Lisa: Where are you from?

James: I'm from California.

Lisa: Nice to meet you.

James: Nice to meet you too.

James: Ahoj.

Lisa: Ahoj.

James: Jak se máš?

Lisa: Mám se dobře. Jak se máš ty?

James: Dobře. Mluvíš anglicky?

Lisa: Trošku. Ty jsi Američan?

James: Ano.

Lisa: Odkud jsi?

James: Jsem z Kalifornie.

Lisa: Ráda tě poznávám.

James: Taky tě rád poznávám.

Zapamatujte si:

Když chcete zjistit, odkud někdo je, můžete se zeptat přímo na národnost větou Are you American? - Jsi Američan? Slovíčko American můžete vyměnit za jakoukoliv jinou národnost - Are you Czech?...

Užitečnou větou je Where are you from? - Odkud jsi/jste?, kterou můžete používat nejen při zjišťování státu, města, ale i čtvrti, ze které člověk pochází.

Odpovědí je jednoduchá věta I´m from... a místo, odkud jste. I'm from Prague/Notting Hill/Australia... 

 Dialogue n2

Dialog č.2

Helen: Hi, Lisa, may I come and see you this afternoon?

Lisa: Yes, of course.

Helen: But I don't know where you live. What's your address?

Lisa: 23, High Street.

Helen: OK, I'll come at five.

Lisa: Fine, see you later.

Helen: Ahoj Liso, můžu tě přijít odpoledne navštívit?

Lisa: Ano, samozřejmě.

Helen: Ale nevím, kde bydlíš. Jakou máš adresu?

Lisa: High Street 23.

Helen: OK, přijdu v pět.

Lisa: Fajn, uvidíme se později.

 

Zapamatujte si:

Pro zjišťování konkrétní adresy si zapamatujte větu What's you address? - Jaká je Tvoje/Vaše adresa?.

Při zjišťování adresy místa, frázi obměňtě na What's the address of... - Jaká je adresa... a název místa. Například What's the address of the IBM company? - Jaká je adresa společnosti IBM? 

  Dialogue n3

Dialog č.3 

Jackie: Hi, Lisa. Where do you live now?

Lisa: I live in Canada.

Jackie: Really? That's great.

Lisa: What about you? Where do you live?

Jackie: I still live in the States. 

Jackie: Ahoj, Liso. Kde teď žiješ?

Lisa: Žiju v Kanadě.

Jackie: Vážně? To je skvělé.

Lisa: A co ty? Kde žiješ?

Jackie: Stále žiju ve Státech.

Zapamatujte si:

Poslední frázi, kterou je užitečné si zapamatovat, je Where do you live?  - Kde bydlíš?/Kde žiješ?

Můžete ji použít jako dotaz na bydliště nebo místo pobytu.

Odpověď je jednoduchá I live... a místo bydliště. I live in Prague/in the Czech Republic/near here. - Bydlím v Praze/ v České republice/ tady poblíž. 


slovicka

Seznam slovíček k lekci

speak - hovořit  přehrát 
from - z  přehrát 
where - odkud  přehrát 
where - kde  přehrát 
American - Američan  přehrát 
Czech - Čech  přehrát 
Australia - Austrálie  přehrát 
address - adresa  přehrát 
later - později  přehrát 
fine - fajn  přehrát 
company - společnost  přehrát 
company - firma  přehrát 
live - žít  přehrát 
still - stále  přehrát 
near - blízký  přehrát 
near - blízko  přehrát 
here - zde  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka