OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost nolama s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, reg č. subjektu 00038860, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci registrace a objednávky kurzu /ů od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu) a emailovou adresu a fakturační údaje. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce (objednávky), četnost přístupů = přihlášení na stránky a Váš postup v rámci jednotlivých kurzů.

K čemu údaje slouží?

Veškeré informace na www.tea-learning.cz.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce , tedy objednávky kurzu s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení na www.tea-learning.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u žádný kurz nevyužili, stačí odeslat e-mail na info@tea-learning.cz.

Registrace a úvodní kurz
Zdarma

Zaregistrujte se

jako 73 253 uživatelů před vámi

Pokud vlastníte speciální 28 místný
licenční kód, vložte ho sem

Přihlášení