SMLUVNÍ PODMÍNKY

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah mezi společností nolama s.r.o. se sídlem Turgeněvova 1245/30, 61800 Brno IČ 29246687 (dále jen jako „poskytovatel“) a účastníkem kurzu (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení platby kurzovného.
 2. Po odeslání závazné objednávky bude účastníkovi zaslán potvrzující e-mail s veškerými informacemi.
 3. Veškeré doposud účastníkem učiněné objednávky jsou dostupné po přihlášení na jeho účet.
 4. Bez zbytečného odkladu poté, co Poskytovatel obdrží platbu kurzovného na svůj účet, bude účastníkovi zaslán informační e-mail o tom, že byl jeho kurz zpřístupněn a od kdy může začít využívat placených služeb tea-learning.cz.
 5. CENA KURZU

  1. Cena příslušného kurzu (dále jen jako „cena kurzu“) je vždy stanovena na období 12 měsíců.
  2. Cenu kurzu je možné uhradit jednou z nabízených platebních metod (bankovním převodem, on-line platební kartou)
  3. Obdržením platby je účastníkovi umožněn přístup do online jazykového kurzu.
  4. Účastník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Účastník není povinen uvádět důvody pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud je oznámení o odstoupení v průběhu lhůty odesláno na adresu nolama s.r.o..
  5. Pokud účastník odstoupí od smlouvy, garantuje Poskytovatel vrácení kurzovného, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy na adresu Poskytovatele došlo oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení kurzovného bude použit bankovní převod, neurčí-li účastník výslovně jinak.

  PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

  1. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní a studijní potřeby Poskytovatele. Účastník tímto výslovně svoluje k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do databáze Poskytovatele.
  2. Uhrazením kurzovného vyslovuje účastník svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webech stránkách www.tea-learning.cz
  3. Účastník není oprávněn propůjčovat svoje přihlašovací údaje a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má Poskytovatel plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné. Pokud bude na účet přistupováno ve stejnou dobu ze dvou různých počítačů.
  4. Účastník online jazykového kurzu je oprávněn využívat veškeré multimediální výukové materiály výhradně pro své studijní potřeby a nemá právo je jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má Poskytovatel plný nárok zrušit přístup do kurzu a nevracet účastníkovi kurzovné.
  5. Všechna autorská práva na kurz (včetně animací, zvukových nahrávek, obrázků, hudby, fotografií, videa a textů obsažených v Kurzu) jsou majetkem společnosti Nolama.cz, jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Jsou chráněna zákony o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími národními zákony.
  6. Poskytovatel tímto výslovně zakazuje jakoukoli další distribuci či zpřístupňování obsahu tea-learning.cz třetím osobám.
  7. Účastník bere na vědomí, že výukový program tea-learning.cz a jeho jednotlivé kurzy se vyvíjí na základě zpětné vazby uživatelů a na základě nových trendů nebo technologií v online výuce mohou být některé funkce výukového systému i obsah kurzu aktualizovány, ukončeny či nahrazeny novými.
  8. V případě jakýchkoliv potíží je účastníkovi k dispozici zákaznická podpora na emailové adrese: info@tea-learning.cz a to každý pracovní den minimálně od 9:00 do 16:00.
  9. Nolama.cz zaručuje, že kurz bude funkční za dodržení podmínek běžného používání a údržby. S výjimkou této záruky je kurz poskytován bez dalších záruk jakéhokoli druhu. Nolama.cz nezaručuje, že kurz splní všechny Vaše požadavky a že činnost kurzu bude bezchybná a nepřetržitá.

Registrace a úvodní kurz
Zdarma

Zaregistrujte se

jako 73 244 uživatelů před vámi

Pokud vlastníte speciální 28 místný
licenční kód, vložte ho sem

Přihlášení