Basic Grammar
Základy anglické gramatiky

Bez gramatických pravidel to bohužel nejde. V této kapitole Vás naučíme základy stavby věty, správného slovosledu, tvoření otázek, záporů a rozkazů, nejdůležitější předložky pro popis místa a času a také několik málo základních poznatků o použití členů.

... jak už říká záhlaví této kapitoly, bez gramatiky to bohužel nejde ani na této základní úrovni. Proto Vám vysvětlíme některé nezbytné oblasti gramatiky tak, abyste dokázali:

  • vytvořit jednoduchou větu (kladnou i zápornou)
  • vytvořit jednoduchou otázku a odpověď na ni
  • dokázali použít několik nejběžnějších předložek
  • dovedli vytvořit větu pro popis okolí a prostoru
  • vytvořit množné číslo podstatných jmen
  • vyjádřit množství
  • rozkázat

 


seznam kapitol