Present of the verb 'to be'
Základní tvary slovesa BÝT

Sloveso "be" má v přítomném čase tři různé tvary:

  zájmeno sloveso být česky   zájmeno sloveso být česky
1. I am
já jsem
1. we are
my jsme
2. you are
ty jsi
2. you are
vy jste
3.

he

she

it

 

is

on je

ona je

ono/to je

3. they are
oni jsou

Sloveso "be" označuje existenci něčeho, dočasný stav nebo stálý (trvalý) stav.

  • It is really hot today. - Dnes je velice horko.
  • Grady is here right now. - Grady je právě teď tady.
  • Greg and Tim are engineers. - Greg a Tim jsou inženýři.
  • Tonny is sick today. - Tonny je dnes nemocný.
  • Hawaii is in the Pacific Ocean. - Hawaii je v Pacifickém oceánu.

V běžné mluvě se často používají tzv. zkrácené tvary slovesa "be".

  jednotné číslo   množné číslo
1. I'm 1. we're
2. you're 2. you're
3.

he's

she's

it's

3. they're

 


testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

I am - Já jsem  přehrát 
you are - jsi  přehrát 
he is - on je  přehrát 
she's - ona je  přehrát 
we are - jsme  přehrát 
you are - jste  přehrát 
they are - jsou  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka