English Business Writing
Obchodní psaní v angličtině


pozor
Nemáte kredit na zobrazení všech lekcí kurzu. Pokud chcete:
  • vidět obsah lekcí v placených kurzech
  • využívat funkce průvodce kurzem a výukou
  • získat přístup do sekce support
  • získat neomezenou podporu online učitele
  • získat přístup ke stovkám testů a cvičení
  • připojit se k tisícům dalším spokojeným studentům
Je potřeba si objednat kredit

Více informací


vyuka

Ukázkové lekce zdarma

Protože nemáte zaplacen přístup do tohoto kurzu, můžete se podívat pouze na vybrané ukázkové lekce a cvičení která obsahují.

Dates, Salutations, Opening and Closing a Letter -

kapitola (Section 1)

Formal × Informal style, Capital letters -

kapitola (Section 1)

Asking for information, Indirect questions, Connectors of addition -

kapitola (Section 2)

Application Letter, Avoiding Repetition -

kapitola (Section 2)seznam kapitol

Seznam kapitol kurzu

0 hotovo 0 %

V první části kurzu psaní v obchodní angličtině = Business Writing se zaměříme na základní pravidla v korespondenci, jako jsou oslovení, psaní datumu, velká a malá písmena či správné použití pracovních pozic. Také se zde dozvíte jak správně vyplňovat formuláře v angličtině, nebo kdy psát číslice a kdy můžete číslo rozepsat slovy. Zprávy, dopisy, oznámení, emaily, nebo jen textové zprávy - rozdíly jsou v angličtině nejen ve formě, ale i v použití. Jak se v těchto vodách obchodní angličtiny pohybovat Vám ukáže právě první blok našeho kurzu.

0 hotovo 0 %

V druhé části kurzu psaní v obchodní angličtině = Business Writing se zaměříme na několik častých i méně častých situací, které Vás mohou v běžné praxi potkat. Například proč a jak sestavit itinerář pracovní cesty v angličtině a jak se nezamotat při popisování toho co se Vám stalo. V dalších kapitolách pak probereme jednotlivé druhy dopisů v angličtině. Dozvíte se jak si správně anglicky napsat o informace a zároveň také, na co nesmíte zapomenout, pokud někomu obchodní angličtinou odpovídáte. Probereme zde také jak žádat o práci, zejména psaní motivačního dopisu v angličtině i to jak má vypadat dopis, kterým potvrzujete, že novou pracovní pozici berete. To tomto bloku najdete i mnoho užitečných výrazů a jemných rozdílů v použití, které učiní Vaši angličtinu ještě dokonalejší.

0 hotovo 0 %

Ve třetí části kurzu psaní v obchodní angličtině = Business Writing se zaměříme na další druhy dopisů, které běžně využijete. Jak správně napsat anglicky objednávku, nebo třeba jak reklamovat zboží. Podíváme se zde také na situace, kdy je třeba se obchodním partnerům omluvit, nebo jak upevnit vztahy jednoduchým děkovným dopisem. Jedna kapitola je celá věnována tématu psaní zprávy o zákaznickém průzkumu, včetně tipů na správné popisování grafů v angličtině. Na závěr tohoto bloku Vás čeká celkové shrnutí zásad pro psaní formálního dopisu v angličtině a jako bonus se podíváme na rozdíly při anglickém vyjadřování množství.

0 hotovo 0 %

Ve čtvrté části kurzu psaní v obchodní angličtině = Business Writing se zaměříme na změnu významu slova při různém použití předpon a přípon. V tomto bloku probereme některé příklady správně napsané pozvánky v angličtině, stejně tak zde najdete příklad jak opravdu dobře napsat instrukce v angličtině. Také zde detailněji probereme jak popsat pracovní pozici a co je její náplní. V tomto bloku se také dozvíte i jemné rozdíly při použití slov "make" a "do" a nebo rozdíly při použití "like" a "as".

0 hotovo 0 %

V páté části kurzu psaní v obchodní angličtině = Business Writing se zaměříme na předložkové fráze a jejich použití, probereme zde i počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a jak je správně rozeznat. Také zde naleznete příklady kdy používáme podstatné jméno ve významu přídavného jména a jak to můžete ve své anglické komunikaci využít. V této části se také dozvíte jak se vyznat ve fakturách a jak ji v anglickém jazyce napsat bez chyby. A jako poslední téma zde také naleznete šablonu na upozornění na nezaplacenou fakturu a to první i druhou upomínku. Následuje také šablona upozornění na vzniklý dluh a pokud zákazník zaplatí, najdete tu šablonu i na potvrzující - děkovný - dopis o zaplacení.