English Speaking Basics

45 lekcí zaměřených na komunikaci v reálných situacích, včetně typických frází a slovní zásoby s důrazem na procvičení


seznam kapitol

Seznam lekcí

Greeting - Basic - Pozdravy - základní

Základní fráze a ukázky pro zdokonalení dovedností. Naučíte se jak pozdravit, rozloučit se a jak být zdvořilí

Greeting Someone You Know - Jak pozdravit někoho, koho znáte

Talking To Strangers - Jak mluvit s lidmi, které neznáme

It’s best to begin by using formal greetings in most business situations, and then listen to how your co-workers or business partners greet you. It’s a good idea to wait until someone speaks casually with you before you speak casually with them. You may find that people will begin to use casual greetings with you over time, as you get to know each other better. Formal greetings are also used when you meet older people.

Starting a Conversation - Jak začít rozhovor

How Is Your Day - General Statements - Jaký máte den

Tomorrow's Plan - I'm going to - Plány na zítra - chystám se

Weather - Questions and Answers - Počasí - otázky a odpovědi

Weather - Long Description - Počasí - dlouhý popis

Favorite - What's your Favorite - Oblibené - co máš nejraději

Happy and Feeling Good - Questions - Pocity a štěstí - otázky

Planning - Pánování

Habits - Zvyky

Sleeping and Dreams - Spaní a sny

Books and Magazines - Knihy a časopisy

Asking for Direction - Jak se zeptat na cestu