Popis obrázků - ukázka 4
Téma: jídlo a restaurace

Naučte se zvládnout popis obrázku v angličtině - téma Jídlo a restaurace

Popis obrázku na téma Jídlo a restaurace

Vyberte si jeden obrázek, který se vám bude lépe popisovat

Porovnejte jej s druhým obrázkem a snažte se zaměřit na výrazný kontrast v atmosféře, čase, podobě atd

Pokračujte podle osnovy:

  • místo
  • lidé (věk, vzhled, místní a sociální příslušnost ...) 
  • činnosti
  • atmosféra
  • váš osobní postoj
  • ostatní

snažte se body nepřeskakovat, aby mělo vaše povídání a popis nějakou strukturu a návaznost

každému bodu struktury věnujte 5- 10 vět

nekoukejte upřeně do papíru, tu a tam vzhlédněte a podívejte se na zkoušející

 

 

Pro popis obrázku se vám bude určitě hodit i slovní zásoba pro téma: Food and drink 

Nezapomeňte ani na gramatiku: Gramatika
vyuka