Reading
Čtení

Články a rozhovory na procvičení tématické slovní zásoby

... články na této úrovni Vám pomohou upevnit a ověřit si získané informace a poznatky z lekcí gramatiky a slovní zásoby. Slovní zásoba v těchto článcích je volena tak, aby se co nejvíce blížila reálnému způsobu vyjadřování a zároveň byla srozumitelná i pro studenty na této úrovni.


seznam kapitol

Seznam lekcí

Meeting a new person - Setkání s novým člověkem

Přečtete si ukázku jednoduchého rozhovoru.

I am from... - Já jsem z ...

Krátká ukázka povídání o sobě.

Basic things around you - Základní věci kolem Vás

Jak pojmenovat, popsat a mluvit o základních předmětech v našem okolí.

My family - Moje rodina

Daily routines - Každodenní činnosti

Jak popsat každodenní a opakované činnosti

Preparing for Journey - Příprava na cestu

Meeting the English Family - Setkání s anglickou rodinou

First Time at a Language School - Poprvé v jazykové škole

Přečtěte si, jak se Petra poprvé vydala do jazykové školy

Lunch in an English family - Oběd v anglické rodině

Jak se obědvá v typické anglické rodině se dozvíte v následujícím článku