Kurz angličtiny pro začátečníky a tzv. věčné začátečníky.
úroveň A1

Tento kurz je určen začátečníkům a tzv. věčným začátečníkům, kteří si potřebují osvojit úplné základy jazyka.

Důraz je proto kladen na pochopení a procvičení:

 • základní větné stavby
 • slovosledu
 • tvoření kladné věty, záporu, otázky a rozkazu
 • použití osobních a přivlastňovacích zájmen
 • popisu prostoru a času včetně nejdůležitějších předložek
 • tvoření množného čísla a aspektu počitatelnosti podstatných jmen

Kurz se zaměřuje na rozvoj schopností podat základní informace v přítomnosti a minulosti.

Co kurz obsahuje:

 • 25 lekcí zaměřených na gramatiku a stavbu věty
 • 30 lekcí zaměřených na slovní zásobu
 • 23 lekcí zaměřených na běžné fráze s modelových situacích
 • 9 článků využívajících a rozvíjejících probíranou gramatiku a slovní zásobu

Co se naučíte:

Po absolvování kurzu budete rozumět známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, a také budete umět tyto výrazy a fráze používat. Budete se umět představit a pokládat jednoduché otázky týkající se osobních informací o místě, kde žijete, o lidech, které znáte a o věcech, které vlastníte a na tyto otázky i odpovídat.

Budete schopni se jednoduchým způsobem domluvit a bez problémů rozumět, pokud s Vámi bude někdo hovořit jednoduchými větami, jasně, pomalu a zřetelně.

Průměrný čas pro absolvování kurzu:

50 hodin


pozor
Nemáte kredit na zobrazení všech lekcí kurzu. Pokud chcete:
 • vidět obsah lekcí v placených kurzech
 • využívat funkce průvodce kurzem a výukou
 • získat přístup do sekce support
 • získat neomezenou podporu online učitele
 • získat přístup ke stovkám testů a cvičení
 • připojit se k tisícům dalším spokojeným studentům
Je potřeba si objednat kredit

Více informací


vyuka

Ukázkové lekce zdarma

Protože nemáte zaplacen přístup do tohoto kurzu, můžete se podívat pouze na vybrané ukázkové lekce a cvičení která obsahují.

Greetings - Pozdravy

kapitola (Vocabulary)

Pronouns: personal, possesive - Zájmena, já, ty, vy, Vy, on, ona, ono, my, oni, moje, tvoje ....

kapitola (Use of Language)

Verb TO BE - Sloveso BÝT

kapitola (Use of Language)

Family members - Členové rodiny

kapitola (Vocabulary)seznam kapitol

Seznam kapitol kurzu

0 hotovo 0 %

Gramatická a stylistická pravidla angličtiny, základní pravidla pro stavbu anglické věty, slovosled, tvorbu otázky a záporu. Správné použití zájmen, předložek pro popis místa a času, tvary sloves, množné číslo podstatných jmen a další s přehledným vysvětlením v češtině, příklady a spoustou cvičení.

0 hotovo 0 %

Články a rozhovory na procvičení tématické slovní zásoby

0 hotovo 0 %

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci

0 hotovo 0 %

Ukázky modelových rozhovorů s vysvětlením a shrnutím nejdůležitějších frází a slovní zásoby

0 hotovo 0 %

Poslechová cvičení v angličtině - tématické poslechy pro rozvinutí slovní zásoby a zdokonalení porozumění