Vocabulary
Slovní zásoba

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci

  ... slovní zásoba v této kapitole se zaměřuje na základní pojmy, výrazy a fráze z nejběžnějších oblastí pro snadnou a jednoduchou komunikaci. Naučíte se tak slovní zásobu pro témata hovoru, jako je například:

  • představení se
  • popis vlasntností a vzhledu osob a věcí
  • základní číslovky
  • vyjádření času a data
  • jídlo, nápoje
  • zaměstnání
  • rodina
  • ...

seznam kapitol

Seznam lekcí

Greetings - Pozdravy

Slovní zásoba týkající se pozdravu a zdvořilostních frází.

Numbers 1-10 - Čísla 1-10

V této lekci se naučíte počítat od 1-10 v angličtině.

Adjectives - Přídavná jména

V této lekci se naučíte základní přídavná jména.

Key prepositions - Základní předložky

Předložky In, On, At

Mr, Mrs, Miss - Pan, paní, slečna

V této lekci se naučíte, jak byste měli správně někoho oslovovat, například nadřízeného.

Places - Místa

Každý, kdo chce umět alespoň trošku anglicky, se musí naučit různá místa, která jsou používána v každodenním životě, a proto se s nimi v této lekci seznámíme.

Everyday Activities - Každodenní činnosti

V této lekci se seznámíte s nejdůležitějšími každodenními činnostmi.

Numbers 11-30 - Čísla 11-30

V této lekci se naučíte čísla od 11-30 v angličtině.

Common adjectives - Základní anglická přídavná jména

Přídavná jména v angličtině.

Numbers 31-100 - Čísla 31-100

V této lekci se naučíme číslice od 31 do 100 v angličtině.

Describing people - Popisování lidí

V této lekci se naučíte popisovat lidi, jak jejich nálady a povahy, tak jejich vzhled i části obličeje.

Personal possession - Osobní majetek

V této lekci poznáte základní slovíčka, která se týkají osobního vlastnictví alespoň z části každého z nás.

Numbers over 100 - Čísla nad 100

V této lekci se naučíme v angličtině čísla přes 100.

Fruit and Vegetables - Ovoce a zelenina

V této lekci si rozšíříme znalost potravin o ovoce a zeleninu.

Buildings in a town - Budovy ve městě

V této lekci se naučíte různé budovy ve městě.

Cardinal points - Světové strany

V této lekci se naučíme názvy světových stran.

Rooms and things on walls - Pokoje a věci na zdech

V této lekci se naučíte pokoje a různé věci/doplňky na zdech a v našich bytech či domech.

Family members - Členové rodiny

V této lekci se naučíte lidi v rodině, jak se řekne babička, dědeček atd..

Colours - Barvy

V této lekci se naučíte nejrůznější barvy.

See your expressions - Výraz v obličeji

V této lekci se naučíme různé výrazy v obličeji.

Holidays and travel - Prázdniny a cestování

V této lekci si posílíte slovní zásobu o nová slovíčka z cestování a prázdnin.

Countries and places - Země a místa

V této lekci se naučíte názvy různých zemí, měst a míst.

Days of the week - Dny v týdnu

V této lekci se naučíte dny v týdnu a některé jejich předložky.

Jobs I - Zaměstnání I

V této lekci se naučíte jednoduchá zaměstnání.

Work places - Pracoviště

V této kapitole se naučíte různá pracoviště.

Food - Jídlo

V této lekci se naučíte různá jídla či pokrmy.

Months - Měsíce

V této lekci se naučíte názvy měsíců i to, že jim vždy předchází předložka IN.

Yes/No - Ano/Ne

V této lekci se naučíte anglické Yes/No - česky Ano/Ne.

Animals - Zvířata

V této lekci se seznámíte s některými zvířaty a domácími miláčky.

Our House - Náš dům

V této lekci se seznámíte se základními místnostmi a částmi domu.