Greetings
Pozdravy

Slovní zásoba týkající se pozdravu a zdvořilostních frází.

Two friends meeting - Když se potkají dva přátelé

Přátelé nebo známí se obvykle zdraví slovy 'Hi' nebo 'Hello'. Tento pozdrav obvykle následuje zdvořilostní otázka 'How are you?' nebo 'How are things?' nebo 'How's life?'

 

Hi. / Hello.


                  How are you?

                  How are things?

                  How's life?

 

Odpověď na takovou otázku by měla být v zásadě pozitivní. Vyhnete se tak dalšímu rozvádění nepříjemných detailů.

Fine thanks, and you?
Fine thanks, what about yourself/you?
Not bad.
Can't complain.

 

Greeting people you don't know - Pozdrav pro lidi, které neznáte

Jako základní pozdrav můžete použít "Hello" nebo některý z více formálních pozdravů jako:

Hello - méně formální
Good morning / afternoon / evening. - více formální

Dále také může následovat zdvořilostní otázka nebo ujištění, že jste potěšeni setkáním.

Nice to meet you.
Pleased to meet you.
How was your trip?


kontrolní otázky

Kontrolní otázky...

  • Proč je nejlepší odpovědí na otázku "How are you?" pozitivní odpověď jako například: "Fine and you?" nebo
    • hezká možnost, ale cítíte, že to není úplně správný důvod
    • kéž by to tak bylo, ale bohužel to není správná odpověď
    • ano, právě proto

slovicka

Seznam slovíček k lekci

meet - seznámit se s  přehrát 
meet - potkat  přehrát 
morning - dopoledne  přehrát 
morning - ráno  přehrát 
afternoon - odpoledne  přehrát 
bad - špatný  přehrát 
evening - večer  přehrát 
good - dobrý  přehrát 
hello - ahoj  přehrát 
hello - nazdar  přehrát 
how - jak  přehrát 
how are you - jak se máš  přehrát 
thanks - díky  přehrát 
thanks a lot - díky moc (hovor.)  přehrát 
fine - dobře  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka