Family members
Členové rodiny

V této lekci se naučíte lidi v rodině, jak se řekne babička, dědeček atd..

 English Česky
 father  otec
 mother  matka
 grandfather  dědeček
 grandmother  babička
 great-grandfather  pradědeček
 family  rodina
 brother  bratr
 sister  sestra
 uncle  strýc
 aunt  teta
 father-in-law  tchán
 mother-in-law  tchýně
 sister-in-law  švagrová
 brother-in-law  švagr
 son-in-law  zeť
 daughter-in-law  snacha
 daddy  taťka
 mum  mamka
 granny  babička
 niece  neteř
 nephew  synovec
 daughter  dcera
 cousin  bratranec, sestřenice
 son  syn
 child/children  dítě/děti
 relative
 příbuzný
 parents
 rodiče
 grandparents  prarodiče
 granddaughter
 vnučka
 only child  jedináček
 husband  manžel
 wife  manželka
 boyfriend  přítel
 girlfriend  přítelkyně

Pár ukázek jak využijete povídání o vašich příbuzných:

My father's father is my grandfather. Otec mého otce je můj dědeček.
My sister has two children, a boy and a girl. - Moje sestra má dvě děti, chlapečka a holčičku.
Your son is so stubborn. - Tvůj syn je tak tvrdohlavý.
Your mother's sister is your aunt. - Sestra tvé matky je tvá teta.
He doesn´t have any relatives. - Nemá žádné příbuzné.
I don't think she has any brothers or sisters. - Myslím si, že nemá žádné sourozence.

testy

Cvičení

cvičení úspěšnost
Family members 1 Spustit cvičení

slovicka

Seznam slovíček k lekci

father - otec  přehrát 
mother - matka  přehrát 
grandfather - dědeček  přehrát 
grandmother - babička  přehrát 
great-grandfather - pradědeček  přehrát 
family - rodina  přehrát 
brother - bratr  přehrát 
sister - sestra  přehrát 
uncle - strýc  přehrát 
aunt - teta  přehrát 
father-in-law - tchán  přehrát 
mother-in-law - tchyně  přehrát 
sister-in-law - švagrová  přehrát 
brother-in-law - švagr  přehrát 
son-in-law - zeť  přehrát 
daughter-in-law - snacha  přehrát 
daddy - tatínek  přehrát 
mum - mamka  přehrát 
granny - babička  přehrát 
niece - neteř  přehrát 
nephew - synovec  přehrát 
daughter - dcera  přehrát 
cousin - bratranec  přehrát 
cousin - sestřenice  přehrát 
son - syn  přehrát 
child - dítě  přehrát 
children - děti  přehrát 
relative - příbuzný  přehrát 
parents - rodiče  přehrát 
granddaughter - vnučka  přehrát 
grandparents - prarodiče  přehrát 
husband - manžel  přehrát 
wife - manželka  přehrát 
boyfriend - přítel  přehrát 
girlfriends - přítelkyně  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka