Tipy a vzory pro písemnou část - Neformální dopis
Písemná maturita - neformální dopis

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část maturitní zkoušky na téma neformální dopis.

Co je DOPIS a co se od vás čeká?

Dopis je písemné sdělení pisatele adresátovi, kterého pisatel v úvodu oslovuje. Sdělení je ukončeno podpisem pisatele. Podle vztahu pisatele a adresáta a podle povahy sdělení se rozlišují dva základní typy dopisu: neformální (osobní) a formální. Typickým znakem osobního dopisu je důvěrný vztah mezi autorem dopisu a jeho adresátem (příjemcem). Příkladem formálního dopisu je např. dopis úřední nebo obchodní, ve kterém je vztah mezi pisatelem a adresátem zcela formální. Dopis může mít různé tematické zaměření a plnit různou komunikační funkci v závislosti na zadání. Proto se v něm mohou vyskytnout různé slohové postupy. U maturitní zkoušky se dopis objevuje v 1. části písemné práce (120–150 slov).

Struktura

Dopis obsahuje adresu pisatele a příjemce, datum a samotný text dopisu. Uvádění adresy pisatele a příjemce není u písemné maturitní zkoušky z anglického jazyka vyžadováno. Datum je u písemné maturitní zkoušky z anglického jazyka
požadováno u formálního dopisu. Samotný text dopisu se formálně člení do tří základních odstavců: úvodu, hlavní části a závěru. Tyto odstavce mohou být dále děleny do dalších částí podle bodů zadání nebo myšlenkově uzavřených celků. Odstavce jsou viditelně odděleny odsazením nebo vynechaným řádkem. K požadovaným formálním náležitostem dopisu, které jsou graficky odděleny od hlavního textu, patří dále oslovení, rozloučení a podpis pisatele.

Adresa pisatele a příjemce

 • u maturity není vyžadována

Datum napsání dopisu

 • není požadováno u neformálního dopisu
 • umístěno zpravidla v pravém horním rohu dopisu
 • BrE – den/měsíc/rok; AmE – měsíc/den/rok
Datum napsání dopisu
Zápis se liší podle variety anglického jazyka (britská "BrE", případně americká "AmE").
BrE – píšeme v pořadí den/měsíc/rok:  5(th) (of) March(,) 2013
Například: 30 October, 2012; 1st February 2013; 1 Feb 2013
AmE – píšeme v pořadí měsíc/den/rok:  October (the) 5(th)(,) 2004
Například: October 30, 2012; Feb 1, 2002; February 1st 2013

Oslovení

 • umístěno vlevo
 • vychází z charakteru vztahu pisatele a adresáta
 • graficky odděleno od úvodu

 Úvod

 • po oslovení následuje úvod dopisu psaný s počátečním velkým písmenem
 • obsahuje důvod pro napsání dopisu (vychází ze zadání)
 • neformální (osobní) dopis můžeme začít obecným sdělením, např. ohledně dopisu, který jste dostal/a, omluvou, že jste se dlouho neozval/a
 • není vhodné začínat dopis negativním sdělením
 • samostatný krátký odstavec (dostačující jsou dvě až tři věty nebo souvětí)

Hlavní část

 • obsahuje jádro sdělení pisatele (tematické zaměření a komunikační cíl jsou specifikovány zadáním)
 • samostatný odstavec (může být rozdělen do dalších odstavců podle jednotlivých bodů zadání)
 • relevantní, jasné a dostatečně podrobné informace s ohledem na zadání (a jednotlivé body zadání)
 • vhodné logické uspořádání informací/myšlenek

Závěr

 • vychází zpravidla ze zadání písemné práce (obsahuje většinou poděkování pisatele, prosbu pisatele, pozvání)
 • samostatný krátký odstavec

Rozloučení

 • vychází z charakteru vztahu pisatele a adresáta a použitého oslovení
 • graficky odděleno od závěru (na novém řádku nebo je mezi závěrem a rozloučením ponechán volný řádek)

Podpis

 • v neformálním dopise zpravidla křestní jméno, ve formálním dopise jméno a příjmení
 • graficky oddělen od rozloučení (na samostatném řádku nebo je mezi rozloučením a podpisem ponechán volný řádek)

Neformální dopis se vyznačuje zejména tím, že mohu používat neformální jazykové výrazy, jako například čau, jak se máš?, co tomu říkáš kámo, dáme kafe?, včera to bylo fakt epesní, hustý, nebo měj se fajn. Pro neformální dopis je tedy tento styl komunikace zcela v pořádku a je očekáváno, že se podobné výrazy objeví. U maturitní písemné práce z angličtiny, přestože se jedná o neformální dopis, však samozřejmě není vhodné sklouznout k výrazům vulgárním.

Pište tedy například:
It's namísto It is
I'll namísto I will
They're namísto They are
Jinými slovy piště stažené tvary všude tam, kde je to možné. Psaní nestažených tvarů by Vám totiž mohlo ubírat cenné body v hodnocení.

U maturitní písemné práce z anglického jazyka jsou vždy uvedeny tři nebo čtyři konkrétní body zadání. Splnění těchto bodů zadání má extrémní důležitost pro úspěšné napsání písemné práce a je nutné je všechny řádně, zmínit a rozpracovat a to nejlépe v pořadí, ve kterém jsou zmíněny.

 

Body zadání u neformálního dopisu např. kamarádovi mohou znít například takto:

 • sdělte, proč píšete. (bod zadání č. 1)
 • popište podrobně své nové bydliště a porovnejte ho s Vaším bývalým bydlištem. (bod zadání č. 2)
 • uveďte, co se Vám v na novém bydlení líbí nebo nelíbí a vysvětlete proč. (bod zadání č. 3)
 • pozvěte Lucy na návštěvu (bod zadání č. 4)

Každý bod zadání by měl být zmíněn a rozpracován v jednom odstavci Vašeho dopisu. Odstavec by měl být viditelně oddělen, například odsazením prvního řádku odstavce zleva, nebo vynecháváním jednoho prázdného řádku mezi odstavci.

Píšeme-li neformální dopis, můžeme rozloučení u dopisu napsat například následujícími čtyřmi nejčastějšími způsoby:

That’s all for now, - To je prozatím vše
Hope to hear from you soon, - Ozvi se
Best wishes, - Měj se fajn
Love, - S láskou 
Možností pro rozloučení u neformálního dopisu je samozřejmě mnoho, uvádíme pouze čtyři nejpoužívanější.

Vzorové zadání

Představte si následující situaci: Nedávno jste se přestěhoval/a do nového domu/bytu a chcete ho popsat své kamarádce Lucy z USA. Napište jí dopis v rozsahu 120-150 slov, ve kterém:

 • sdělte, proč píšete
 • popište podrobně své nové bydliště a porovnejte ho s Vaším bývalým bydlištem
 • uveďte, co se Vám v na novém bydlení líbí nebo nelíbí a vysvětlete proč
 • pozvěte Lucy na návštěvu

Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.

Hi Lucy,

How are you?

I'm writing you because I have just moved to a new flat in the city. I'd like to tell you some news about it because it's just great in here.
Our new flat's very large and fully furnished. It's also equipped with appliances. There are five spacious rooms, a modern kitchen and a balcony with a beautiful view of the city. In my new room there is a brand new furniture, a large new LCD television and a huge library. The place is much larger than the flat we lived before and we finally live in the city, not in the country. You'd love it.
I like my new neighbours. When we arrived, they came right away and introduced themselves. They are very nice and I think it will be a pleasure living next door. There's only one thing I don't like. It's the distance from here to my school. I must wake up very early, at 5.30 in the morning to get there. You know I'm usually tired when I come to school.
I think you must come to my new place and see all of it. Do you have time this Friday after school? I'll be giving a small grill party to my new friends so I'll be very happy if you come.

Drop me a line,

Caroline

Takto napsaný dopis velmi dobře splňuje kritéria hodnocení a jistě by jeho pisatel získal velmi vysoký počet bodů, ne-li maximální u písemné práce maturitní zkoušky z angličtiny.

Užitečné fáze

 • Thank you for your letter. It was nice to hear from you.
 • Your last letter was a real surprise. It was so nice of you to remember about...
 • Thanks a lot for the information you've sent me in your last letter.
 • I've just received your letter. I'm so happy to hear that...
 • I'm sorry I haven't answered earlier but I was really busy with my school.
 • I'm sorry I haven't written for so long but...
 • Looking forward to hearing from you soon.
 • Well, that's all for now. Will talk to you soon.
 • Give my regards to your Mummy.
 • I hope we will be able to arrange a get-together.
 • Do write back as I'm waiting for the news from you.

 

Další vzorové zadání

You are abroad spending your holidays in a very exciting places you have always wanted to visit. The people you travel with are really nice so you enjoy their companionship. Write a letter to your friend describing what you have been doing so far and what you still plan to do.

Dear Amy,

Thank you a lot for your last letter. It was a nice surprise to hear from you. I'm sorry I haven't written to you earlier but I had to organise some things concerning my trip.

As you probably remember I've always wanted to visit some unusual places. And now, at last, off I went! But you'd never guess where I've chosen to spend my holiday. It's Antarctica! You would never think of it, would you? I'm so excited about the whole event!

The people I travel with are incredible. It's their fourteenth expedition there. They know every path in the snow by heart and they are very helpful. They share their knowledge and experience with me. Would you believe that here everything is different? You even need to set your tent in a special way. It's all very challenging. Tomorrow we plan to move further North so I may not be able to stay in touch for a while.

Anyway, I'd like to meet you when I get back. Hope you are enjoying your holiday. Do write back soon.

Love,
Becky
vyuka