Písemná část
Písemná maturita

Písemná práce je jednou ze tří dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky z anglického
jazyka. Aby student uspěl v celé maturitní zkoušce z anglického jazyka, musí uspět
ve všech třech dílčích zkouškách, tedy i v písemné práci. Proto se podíváme podrobně na všechny slohové útvary, které se ve zkoušce objevují.

 

 

První část je delší než druhá část. Její délka je zhruba 120 až 150 slov. Typem textu může být formální dopis, neformální dopis, článek, recenze, popis, vyprávění nebo jiné. Každý typ textu vyžaduje své

 

  • formální náležitosti: (např. dopis musí mít oslovení, rozloučení a podpis)
  • očekávanou slovní zásobu
  • gramatické prostředky (časy, zájmena aj.)
  • prostředky textové návaznosti (spojky, propojenost aj.)

Druhá část je kratší a pohybuje se v rozsahu do 70 slov. Typem textu může být krátký dopis, email, vzkaz nebo jiné. Každý typ textu vyžaduje

  • své formální náležitosti: (např. email musí mít předmět oslovení, rozloučení a podpis)
  • očekávanou slovní zásobu
  • gramatické prostředky (časy, správné tvary sloves aj.)
  • prostředky textové návaznosti (vhodné spojky, propojovací výrazy aj.)
WRITING TIPS:
Věnujte pozornost detailům - dávejte si pozor na pravopis, pořadí slov ve větě atd. Poté, co dopíšete projděte celý text písmeno po písmenku a kontrolujte správné tvar jednotného nebo množného čísla, osoby, správné tvary sloves v příslušných časech, stupňování přídavných jmen a v neposlední řadě koncovky. Vždy používejte jen slova, u kterých 100% znáte význam i jejich psanou podobu. Pokud si nejste jistí, pokuste se najít jiné nebo podobné slovo nebo výraz. 

Abyste si procvičili pravopis, máme pro vás mimo jiné připravený i diktát. Připravte si zhruba 5 minut klidu a spusťte audio soubor. Snažte se psát, jako byste slyšeli vlastní myšlenky. Po skončení nahrávky zkuste po dobu 5 minut text po sobě projít, zkontrolovat a opravit případné chyby. Poté text odevzdejte a prohlédněte si opravu. 


seznam kapitol

Seznam lekcí

Diktát 1 - Diktát pro ověření správného pravopisu při přípravě na maturitní zkoušku z angličtiny

Diktát 2 - Diktát pro ověření správného pravopisu při přípravě na maturitní zkoušku z angličtiny

Tipy a vzory pro písemnou část - Neformální dopis - Písemná maturita - neformální dopis

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část maturitní zkoušky na téma neformální dopis.

Tipy a vzory pro písemnou část - Formální dopis - Písemná maturita - formální dopis

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část muturitní zkoušky na téma formální dopis

Tipy a vzory pro písemnou část - Článek - Písemná maturita - článek

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část maturitní zkoušky na téma článek.

Tipy a vzory pro písemnou část - Motivační dopis - Písemná maturita - motivační dopis

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část maturitní zkoušky na téma motivační dopis

Tipy a vzory pro písemnou část - Návod - Písemná maturita - návod

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část maturitní zkoušky na téma návod

Tipy a vzory pro písemnou část - Pozvánka - Písemná maturita - pozvánka

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část maturitní zkoušky na téma pozvánka.

Tipy a vzory pro písemnou část - Email - Písemná maturita - email

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část maturitní zkoušky na téma email.

Tipy a vzory pro písemnou část - Charakteristika - Písemná maturita - charakteristika

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část maturitní zkoušky na téma charakteristika

Tipy a vzory pro písemnou část - Vyprávění - Písemná maturita - vyprávění

Jak zvládnout a napsat co nejlépe písemnou část maturitní zkoušky na téma vyprávění.