Tipy na perfektní popis obrázku
šest bodů, jak popsat obrázek v ústní části maturitní zkoušky

CO dělat

  • pečlivě si prohlédněte obrázek a chvíli se zamyslete než začnete mluvit
  • mluvte po celou dobu vymezeného času. Pokud máte na úkol jednu minutu, využijte každou sekundu.
  • projděte si užitečné fráze, abyste dokázali správně popsat obrázek a nemuseli přemýšlet nad každou frází
  • uveďte popis obrázku vždy jednou větou, která obrázek shrne a uvede o čem budete dále mluvit

CO nedělat

  • nepanikařte, pokud neznáte slovíčka na popis všech věcí na obrázku. Nemusíte znát všechno a máte možnost si zvolit, co budete říkat.
  • nenechte se rozhodit a držte se tématu =  obrázku. Nezačínejte mluvit o něčem jiném.
  • nestresujte se, pokud se zarazíte a tzv. "ztratíte nit". Podívejte se znovu na obrázek a začněte znovu a jinak. 
  • nedívejte se celou dobu upřeně na obrázek. Mluvíte sice o obrázku, ale mluvíte s lidmi - koukněte se tu a tam i na ně.

Zde je šestero bodů pro excelentní popis obrázků anglicky:

1. Ze dvou nabízených obrázků si vyberte ten, který se Vám bude lépe popisovat

V zadání u ústní zkoušky na základní úrovni si můžete vybrat ze dvou obrázků z daného tématu (např. Volný čas / Free Time, nebo Prázdniny / Holidays). Budeme-li se držet pravidla, že chceme u maturity ukázat to, co umíme a ne to, co neumíme, vybereme si obrázek, který se nám bude popisovat lépe. Bude to ten obrázek, na kterém vidím co nejvíce věcí, které umím anglicky pojmenovat. Zde se klidně můžete nechat ovlivnit prvním dojmem a popisovat obrázek, který je Vám citově bližší.

2. Popisujte obrázek podle bodů osnovy

V každém zadání vždy naleznete zpravidla pět nebo šest bodů osnovy, např. place, people, activities, things, atmosphere. Těchto bodů osnovy se držte a pěkně každý bod podle Vámi vybraného obrázku popište, a to alespoň dvaceti slovy (nebo dvěma, třemi větami).

3. Body osnovy popisujte tak, jak jdou za sebou

Autoři zadání na Vás byli hodní a body osnovy pro Vás logicky seřadili a ušetřili Vám tak práci s přemýšlením o tom s čím při popisování začít a čím skončit. Popisujte tedy body osnovy tak, jak jdou za sebou a udržíte tak logické uspořádání Vašeho mluvení.

4. Každý bod popište co nejdetailněji

Vidíte na obrázku něco, co Vás zaujalo? Vidíte například nějaké auto a umíte anglicky popsat jeho části (např. kapotu, světla, volant, kola, značku auta pod.) nebo umíte anglicky popsat pampelišku (stonek, okvětní lístky) nebo vidíte na obrázku stůl a na něm talíře, vidličku, nůž, polévkovou lžíci a kávovou lžičku? Nenechávejte si to pro sebe a při popisování tyto věci jistě zmiňte. Získáte tak body za slovní zásobu a jistě ohromíte i Vaše zkoušející.

5. Nebojte se vymýšlet si

Vaše hodnotitele zajímá především Vaše dovednost mluvit anglicky, klidně si tedy skutečnosti z obrázku po svém přibarvěte a domýšlejte si i to, co na obrázku nevidíte.

6. Použijte očekávanou gramatiku a dosáhněte tak vynikajícího hodnocení

Při popisu obrázků se od Vás očekávají zejména tyto gramatické jevy:

Vazba there is / there are
např. In this picture there are four people…


Přítomný čas průběhový
Vše, co se na obrázku děje, je v angličtině považováno za průběh
např.: The father is eating a sandwich and his children are looking at him.


Vztažné věty
(a person who…, a thing which…, a place where…)
např. The man who is eating a sandwich is watching TV and the dog, which is sitting on the floor, is looking at him.


Vyjádření Vašich domněnek
(I think…, I suppose…, I guess…, I feel…, I would say…)
Ze situace na obrázku může něco jasně vyplývat, např. že osoba na obrázku přemýšlí o své dovolené. Vy to však většinou stoprocentně z daného kontextu nevíte, a tak musíte před Vaší myšlenkou říct, že si to myslíte (I think…), že se domníváte (I suppose) nebo např. že byste řekli, že… (I would say…) apod.
např. I think the woman is thinking about holidays…

 

Zdůvodňování Vašich tvrzení (…. because …)
Pokud něco tvrdíte, zdůvodněte Vaše tvrzení pomocí spojky because – řekněte proč to tvrdíte.
např. I think the woman is thinking about holidays because she is smiling…

Dodržíte li toto šestero, zcela jistě dosáhnete vynikajícího výsledku v této části ústní zkoušky státní maturity z anglického jazyka.
vyuka