Ústní část - konverzační témata

Nejdříve se zaměříme na nezbytné komunikačních dovedností a zbavení se ostychu z mluvení, což budete studenti potřebovat při konverzaci se zkoušejícím v průběhu ústní zkoušky. Tato dovednost, která je studenty často podceňovaná a u maturitních zkoušek na ni zbytečně doplácí velké množství studentů, se bude procvičovat vždy u daných maturitních témat. Budeme se věnovat státem daným maturitním tématům – osvěžíme si, případně si slovíčka a fráze k jednotlivým okruhům slovní zásoby.

Zbavit se ostychu a rychle reagovat, to je to, co vám u ústní části maturity z jazyka přinese kladné body!

Dále se budeme věnovat procvičování dovedností, které se ověřují při ústní zkoušce – reakce na otázky lektora, popis a porovnání obrázků, prezentace témat a rozhovor s lektorem zakončený shrnutím. Tyto typy dovedností si procvičí opravdu každý ze studentů a to vícekrát a na různých tématech s průběžnou zpětnou vazbou. 

Pozor - součástí přípravy na ústní zkoušku by měl být trénink zvládání času při přípravě na přípravě i samotné zkoušce. U zkoušky tvoří  "time-management" poměrně významnou část celkového hodnocení ústní části.


seznam kapitol

Seznam lekcí

Rady a tipy pro ústní část maturitní zkoušky - Jak zvládnout ústní maturitu z angličtiny beze strachu a bez problémů

Máme pro vás pár jednoduchých rad. Nebudeme si hrát na chytráky a říkat vám, že je to pohoda a zvládne to každý. Každý to zvládnout nemusí, ale vy to zvládnete. Koukněte na následujících pár tipů, jak ústní část zkoušky zvládnout v co největší pohodě a v co nejmenší křeči :-)

Everyday life, daily routines - Každodenní život, typické činnosti každodenního života

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Everyday life, daily routines a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Typické činnosti každodenního života

Friendship, family, personal description - Přátelství, rodina a popis osoby

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Friendship, family, personal description a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Přátelství, rodina a popis osoby

Science and technology - Věda a technologie

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Science and technology a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Věda a technologie

Education - Český, britský a americký vzdělávací systém

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Education a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Český, britský a americký vzdělávací systém

Towns and cities / Housing - Města, vesnice a život v nich / Bydlení

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Towns and cities a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Města, vesnice a život v nich

Festivals and holidays - Slavnosti a svátky

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Festivals and holidays a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Slavnosti a svátky

Jobs and career - Zaměstnání a kariéra

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Jobs and career a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Zaměstnání a kariéra

Leisure time activities - Aktivity pro volný čas

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Leisure time activities a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Aktivity pro volný čas

Entertainment and culture - Kultura a zábava

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Entertainment and culture a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Kultura a zábava

Health, sickness, disease... - Nemoci, nevolnosti a choroby

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Health, sickness, disease a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Nemoci, nevolnosti a choroby

Clothes and fashion - Móda, oblékání a styl

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Fashion and style a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Móda, oblékání a styl

Holiday and travel - Cestování a dovolená

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Holiday and travel a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Cestování a dovolená

Environmental issues - Témata životního prostředí

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Environmental issues a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Témata životního prostředí

Weather and climate - Počasí a klima

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Weather and climate a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Počasí a klima

Food and drink - Jídlo a pití

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Food and drink a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Jídlo a pití

Shopping - Nakupování

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Shopping a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Nakupování

The Czech Republic - Česká republika

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na The Czech Republic a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Česká republika

Great Britain and Ireland - The United Kingdom / spojené království

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Great Britain and Ireland a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Velká Británie a Irsko

USA - The United states of America - USA - Spojené státy

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na The United states of America a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: USA - Spojené státy

Australia and New Zealand - Austrálie a Nový Zéland

Maturita z angličtiny má i konverzační témata, na která je třeba se dobře připravit. V této lekci se zaměříme na Australia and New Zealand a podíváme se na vzorové ukázky krátké promluvy na toto téma, užitečných frází a doplňujících otázek. Otázky vám pomůžou při tvoření bodové osnovy právě pro téma: Austrálie a Nový Zéland