Vocabulary
Slovní zásoba

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci

 

seznam kapitol

Seznam lekcí

Social issues - Problémy ve společnosti

V této lekci se naučíme problémy ve společnosti a věci s nimi spojené.

Adjectives to describe feelings - Přídavná jména popisující pocity

V této lekci se naučíte přídavná jména, která popisují naše pocity.

Money - Peníze

V této lekci se naučíme některá z platidel a slovíčka s nimi spojená.

Unusual activities - Neobvyklé činnosti

V této lekci se naučíte neobvyklé činnosti, se kterými se nesetkáváme v každodenním životě.

Sleep - Spánek

V této lekci se naučíte slovíčka vztahující se ke spánku.

Ailments and body problems - Onemocnění a tělesné problémy

V této lekci se naučíme různá onemocnění a tělesné problémy.

Character adjectives - Přídavná jména pro vlastnosti

V této lekci se naučíme různá přídavná jména pro vlastnosti lidí atd.

Buildings - Budovy

V této lekci se naučite různé budovy a jejich názvy.

Colours and materials - Barvy a materiály

V této lekci se naučíte různé barvy a materiály.

Describing clothes - Popisování oblečení

V této lekci se naučíte popsat oblečení.

Politics - Politika

V této lekci se naučíme některé věci z politiky.

Traveller´s tips - Tipy pro cestování

V této lekci se naučíme tipy pro cestování.

Going to dinner - Zajít na večeři

V této lekci se naučíme některá slovíčka, která se nám budou hodit ve chvíli, když půjdeme na večeři.

Law - Zákon

V této lekci se naučíme slovíčka týkající se zákona.

Crime - Zločin

V této lekci se naučíme slovíčka týkající se zločinu.

Hotel problems - Problémy v hotelu

V této lekci se naučíme, jaké problémy mohou nastat v hotelu.

Time expressions - Výrazy pro vyjádření času

V této lekci se naučíme slovíčka týkajíce se času.

Food - Jídlo

V této lekci se naučíte různá jídla, pití atd.

Accidents - Nehody, úrazy

V této lekci se naučíme slovní zásobu týkající se nehod a úrazů.

Medical vocabulary - Slovní zásoba z oblasti medicíny

V této lekci se naučíte slovní zásobu týkající se medicíny.

Legal vocabulary - Slovní zásoba týkající se práva

V této lekci se naučíme slovní zásobu týkající se práva.

Words with different meanings - Slova s více významy

V této lekci se naučíme slova s různými význami.

Reporting verbs - Slovesa pro převádění z přímé řeči na nepřímou

V této lekci se naučíme slovesa, která se používají v převádění přímé řeči na nepřímou.

Office - Kancelář

V této lekci se seznámíte s věcmi, které najdete nebo potřebujete v kanceláři.

Cooking - Vaření

V této lekci se dozvíme slovíčka týkající se vaření.