Kurz angličtiny pro pokročilé studenty
Úroveň B2

Tento kurz je určen pokročilým studentům, kteří rozšíří svoji slovní zásobu a zvládnutí pokročilé gramatiky a frazeologie.

Důraz je proto kladen na pochopení a procvičení:

 • pokročilých gramatických struktur
 • podmínkových a časových souvětí
 • vyjádření stupně pravděpodobnosti a jistoty
 • přacích a zvolacích vět
 • vedlejších vět
 • infinitivních vazeb a gerundia

Kurz se zaměřuje na rozvoj schopností využít pokročilé gramatické struktury a rozvité slovní zásoby v běžné komunikaci.

Co kurz obsahuje:

 • 20 lekcí zaměřených na gramatiku a stavbu věty
 • 25 lekcí zaměřených na slovní zásobu
 • 15 lekcí zaměřených na běžné fráze v modelových situacích
 • 23 článků využívajících a rozvíjejících probíranou gramatiku a slovní zásobu

Co se naučíte:

Dokážete porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí v daném oboru. Budete se moci účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoli účastníka. Budete umět napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Průměrný čas pro absolvování kurzu:

55 hodin


pozor
Nemáte kredit na zobrazení všech lekcí kurzu. Pokud chcete:
 • vidět obsah lekcí v placených kurzech
 • využívat funkce průvodce kurzem a výukou
 • získat přístup do sekce support
 • získat neomezenou podporu online učitele
 • získat přístup ke stovkám testů a cvičení
 • připojit se k tisícům dalším spokojeným studentům
Je potřeba si objednat kredit

Více informací
seznam kapitol

Seznam kapitol kurzu

0 hotovo 0 %

Gramatická a stylistická pravidla angličtiny

0 hotovo 0 %

Články a rozhovory na procvičení tématické slovní zásoby

0 hotovo 0 %

V této kapitole Vám nabízíme různá poslechová cvičení založená na reaálných scénách, písničkách a situacích, které Vám přiblížíme pomocí videa nebo zvukových nahrávek.

0 hotovo 0 %

Ukázky modelových rozhovorů s vysvětlením a shrnutím nejdůležitějších frází a slovní zásoby

0 hotovo 0 %

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci