Vocabulary
Slovní zásoba

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci

 

seznam kapitol

Seznam lekcí

Wedding - Svatba

V této lekci se naučíme slovíčka týkající se svatby.

Idioms to do with food - Idiomy související s jídlem

V této lekci se naučíte idiomy obsahující jídlo.

Idioms with "right" - Idiomy se slovem "right"

V této lekci se naučíte idiomy obsahující slovíčko "right".

Introduction to idioms - Úvod do studia idiomů

V této lekci se dozvíte, co jsou to idiomy.

Military service vocabulary - Slovní zásoba z oblasti vojenské služby

V této lekci se naučíme slovíčka vztahující se k vojenské službě.

Manufacturing and services - Výroba a služby

V této lekci se naučíte slovní zásobu výroby a služeb.

The retail sector - Sektor maloobchodu

V této lekci se naučíme slovíčka týkající se sektoru maloobchodu.

Curriculum vitae - Životopis

V této lekci se naučíme prvky životopisu.

Phrasal verbs - Frázová slovesa

V této lekci se naučíme frázová slovesa.

Suffix endings - Zakončení příponami

V této lekci se naučíme zakončení příponami.

Word formation - noun endings - Tvoření slov - zakončení postatných jmen

V této lekci se naučíme zakonení podstatných jmen.

Similes - Přirovnání

V této lekci se naučíme různá přirovnání.

Quite, rather, fairly, pretty - Docela, spíš, dost, téměř

V této lekci se naučíme výrazy docela, spíš, dost, téměř.

Negative adjectives - Záporná přídavná jména

V této lekci se naučíme záporná přídavná jména.

Collocation - Slovní spojení

V této lekci se naučíme různá slovní spojení.

Compound adjectives - Složená přídavná jména

V této lekci se naučíme složená přídavná jména.

Abstract nouns - Abstraktní podstatná jména

V této lekci se naučíme abstraktní podstatná jména.

Phrases with take - Fráze se slovem "take"

V této lekci se naučíme fráze se slovem "take".