Kurz angličtiny pro velmi pokročilé studenty
úroveň C1

Tento kurz je určen velmi pokročilým studentům, kteří se chtějí zdokonalit ve složitějších gramatických vazbách a rozvíjet svoji slovní zásobu.

Důraz je proto kladen na pochopení a procvičení:

 • tvorby zdůrazňujících větných vazeb
 • podmínkových a časových souvětí
 • přechodníkových vazeb
 • pokročilého používání členů
 • vedlejších vět
 • infinitivních vazeb a gerundia

Kurz se zaměřuje na rozvoj pokročilých jazykových dovedností a rozvoj slovní zásoby.

Co kurz obsahuje:

 • 23 lekcí zaměřených na gramatiku a stavbu věty
 • 18 lekcí zaměřených na slovní zásobu
 • 6 lekcí zaměřených na běžné fráze v modelových situacích
 • 23 článků využívajících a rozvíjejících probíranou gramatiku a slovní zásobu

Co se naučíte:

Budete schopní porozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznat implicitní významy textů. Budete umět se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů a vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané podrobné texty na složitá témata.

Průměrný čas pro absolvování kurzu:

50 hodin


pozor
Nemáte kredit na zobrazení všech lekcí kurzu. Pokud chcete:
 • vidět obsah lekcí v placených kurzech
 • využívat funkce průvodce kurzem a výukou
 • získat přístup do sekce support
 • získat neomezenou podporu online učitele
 • získat přístup ke stovkám testů a cvičení
 • připojit se k tisícům dalším spokojeným studentům
Je potřeba si objednat kredit

Více informací


vyuka

Ukázkové lekce zdarma

Protože nemáte zaplacen přístup do tohoto kurzu, můžete se podívat pouze na vybrané ukázkové lekce a cvičení která obsahují.

Linkin Park - Catalyst -

kapitola (Listening)

Law and crime - Právo a zločin

kapitola (Reading)

Prepositional phrases - Předložkové fráze

kapitola (Use of Language)

Wishes - Přání

kapitola (Use of Language)seznam kapitol

Seznam kapitol kurzu

0 hotovo 0 %

Gramatická a stylistická pravidla angličtiny

0 hotovo 0 %

Články a rozhovory na procvičení tématické slovní zásoby

0 hotovo 0 %

Poslechová cvičení v angličtině - tématické poslechy pro rozvinutí slovní zásoby a zdokonalení porozumění

0 hotovo 0 %

Ukázky modelových rozhovorů s vysvětlením a shrnutím nejdůležitějších frází a slovní zásoby

0 hotovo 0 %

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci