Vocabulary
Slovní zásoba

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci

 

seznam kapitol

Seznam lekcí

Expressions with "turn" - Výrazy se slovíčkem "turn"

V této lekci se seznámíte s některými výrazy obsahujícími slovíčko "turn"

Idioms to do with relationships - Idiomy související se vztahy

V této lekci se seznámíte s některými idiomy z oblasti vztahů.

Idioms with "set" - Idiomy se slovem "set"

V této lekci se seznámíte s některými idiomy obsahujícími slovo "set".

Idioms with "come" - Idiomy se slovem "come"

V této lekci se seznámíte s některými idiomy obsahujícími slovo "come".

Idioms with music words - Idiomy se slovní zásobou v oblasti hudby

V této lekci se seznámíte s idiomy z oblasti hudby.

Idioms with "eye" - Idiomy se slovem "eye"

V této lekci se seznámíte s některými idiomy obsahující slovo "eye".

Expressions with "live" - Výrazy se slovem "live"

V této lekci se dozvíte některé výrazy se slovem "live".

Onomatopoeia - Zvukomalba

V této lekci se dozvíte, co je to onomatopoeia.

Register - Stylové slovní zásoby

V této lekci se dozvíte něco a různých stylech slovní zásoby.

Collocations with adjectives and adverbs - Slovní spojení s přídavnými jmény a s příslovci

V této lekci se seznámíte s různými kolokacemi.

Prefixes - Předpony

V této lekci uvidíte přehled různých předpon a příkladů

Synonyms - Synonyma

V této lekci se naučíte různá synonyma.

Alliteration - Aliterace

V této lekci se dozvíte, co je aliterace.

Neologisms - Novotvary

V této lekci se dozvíte některé novotvary.

Metaphor - Metafora

V této lekci se dozvíte, co je metafora.

Word formation - Tvoření slov

V této lekci se dozvíte opět o trochu více o tvoření slov.

Phrasal verbs with "go" - Frázová slovesa s "go"

V této lekci se naučíte některá frázová slovesa se slovesem "go".

Phrasal verbs with "bring" - Frázová slovesa s "bring"

V této lekci se dozvíte, některá frázová slovesa se slovesem "bring".

Phrasal verbs with "hold" - Frázová slovesa s "hold"

V této lekci se dozvíte některá frázová slovesa se slovesem "hold".

Phrasal verbs with "take" - Frázová slovesa s "take"

V této lekci se naučíte některá frázová slovesa se slovesem "take".

Phrasal verbs with "look" - Frázová slovesa s "look"

V této lekci se naučíte některá frázová slovesa se slovesem "look".