Testy a cvičení pro kurz
Kurz angličtiny pro nejpokročilejší studenty

testy

Cvičení


test úspěšnost
Homophones 1

Lekce: Homophones - Homofonní slova více...

Inversion 1

Lekce: Inversion - Inverze/změna slovosledu více...

Participle clauses 1

Lekce: Participle clauses - Přechodníkové konstrukce více...

Spelling 1

Lekce: Spelling - Pravopis více...

Preposition review 1

Lekce: Preposition review - Opakování předložek více...

Possession 1

Lekce: Possession - Přivlastňování více...

Countable/uncountable nouns 1

Lekce: Countable/uncountable nouns - Počitatelná/nepočitatelná podstatná jména více...

Past tenses 1

Lekce: Past tenses - Minulé časy více...

Conditional forms 1

Lekce: Conditional forms - Podmínkové konstrukce více...

Sentence overview 1

Lekce: Sentence overview - Přehled a shrnutí anglických vět a souvětí více...

Gender neutral language 1

Lekce: Gender neutral language - více...

Gender neutral language 2

Lekce: Gender neutral language - více...

Defining and non-defining relative clauses 1

Lekce: Defining and non-defining relative clauses - Určující a neurčující vztažné věty více...

Fronting 1

Lekce: Fronting - Změny slovosledu - fronting více...

Varied participles and participle phrases 1

Lekce: Varied participles and participle phrases - Přechodníky a věty s přechodníky více...

Definite Article 1

Lekce: Definite Article - Určitý člen více...

Indefinite Article 1

Lekce: Indefinite Article - Neurčitý člen více...

Ellipsis (leaving out words appropriately) 1

Lekce: Ellipsis (leaving out words appropriately) - Elipsa - možné vypuštění slov více...

Different tenses to express nuances of meaning 1

Lekce: Different tenses to express nuances of meaning - Různé časy pro vyjádření jemných nuancí ve významu více...

Prepositional phrases 1 1

Lekce: Prepositional phrases 1 - Předložkové fráze 1 více...

Prepositional phrases 2 1

Lekce: Prepositional phrases 2 - Předložkové fráze 2 více...

Noun and adjective formation 1

Lekce: Noun and adjective formation - Tvoření podstatných jmen a přídavných jmen více...