Testy a cvičení pro kurz
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé studenty

testy

Testy


test úspěšnost
Závěrečný test pro úroveň B1

Lekce: B1-Final test - Závěrečný test úrovně B1 více...


testy

Cvičení


test úspěšnost
Reading Exercise B1-1

Lekce: Finding things in common - Hledání společných věcí více...

Reading Exercise B1-2

Lekce: Productive life - Produktivní život více...

Reading Exercise B1-3

Lekce: Parenting - Rodičovství více...

Reading Exercise B1-4

Lekce: Traffic Accidents - Dopravní nehody více...

Reading Exercise B1-5

Lekce: Going to the Gym - Chození do posilovny více...

Reading Exercise B1-7

Lekce: Fine Arts - Výtvarné umění více...

Reading Exercise B1-8

Lekce: Behavior and Personality - Chování a osobnost více...

Reading Exercise B1-9

Lekce: Life in the Country - Život na venkově více...

Reading Exercise B1-10

Lekce: Music - Hudba více...

Reading Exercise B1-11

Lekce: Trends in Clothing - Trendy v oblékání více...

Reading Exercise B1-12

Lekce: New Inventions - Nové vynálezy více...

Reading Exercise B1-13

Lekce: Drugs - Léky více...

Reading Exercise B1-14

Lekce: Diets - Diety více...

Reading Exercise B1-15

Lekce: English Literature & Books - Anglická literatura a knihy více...

Reading Exercise B1-16

Lekce: Disaster - Neštěstí a katastrofy více...

Reading Exercise B1-17

Lekce: Honesty and Truthfulness - Upřímnost a opravdovost více...

Reading Exercise B1-18

Lekce: Family - Rodina více...

Reading Exercise B1-19

Lekce: Different Foods in the World - Různá jídla ve světě více...

Reading Exercise B1-20

Lekce: Vacations - Dovolená více...

Reading Exercise B1-21

Lekce: Emails and Chats - Emaily a chaty více...

Reading Exercise B1-22

Lekce: Personal Goals - Osobní cíle více...

Reading Exercise B1-23

Lekce: Thanksgiving - Díkůvzdání více...

Reading Exercise B1-24

Lekce: Self-employment - Na volné noze více...

Reading Exercise B1-25

Lekce: Shopping for Shoes - Nákupy bot více...

test úspěšnost
Babybird - You´re Gorgeous 1

Lekce: Babybird - You´re Gorgeous - Poslechněte si tuto zajímavou vzpomínku na rok 1996 více...

test úspěšnost
Present perfect simple vs. continuous 1

Lekce: Present perfect simple vs. continuous - Předpřítomný čas prostý versus průběhový více...

Present perfect simple vs. continuous 2

Lekce: Present perfect simple vs. continuous - Předpřítomný čas prostý versus průběhový více...

Future plans and ambitions: be going to 1

Lekce: Future plans and ambitions: be going to - Plány do budoucna a ambice: chystat se více...

Future plans and ambitions: be going to 2

Lekce: Future plans and ambitions: be going to - Plány do budoucna a ambice: chystat se více...

Future plans and ambitions: be going to 3

Lekce: Future plans and ambitions: be going to - Plány do budoucna a ambice: chystat se více...

Future plans and ambitions: be going to 4

Lekce: Future plans and ambitions: be going to - Plány do budoucna a ambice: chystat se více...

Infinitive of purpose 1

Lekce: Infinitive of purpose - Účelový infinitiv více...

Infinitive of purpose 2

Lekce: Infinitive of purpose - Účelový infinitiv více...

"So" vs "such" 1

Lekce: "So" vs "such" - "Tak" versus "tak" "takový" více...

"So" vs "such" 2

Lekce: "So" vs "such" - "Tak" versus "tak" "takový" více...

Quantifiers 1

Lekce: Quantifiers - Kvantifikátory více...

Quantifiers 2

Lekce: Quantifiers - Kvantifikátory více...

Too, too much, too many, (not) enough 1

Lekce: Too, too much, too many, (not) enough - "Příliš", "příliš mnoho" u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, "(ne) dost" více...

Too, too much, too many, (not) enough 2

Lekce: Too, too much, too many, (not) enough - "Příliš", "příliš mnoho" u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, "(ne) dost" více...

Future time clauses with when, as soon as, before, after, until 1

Lekce: Future time clauses with when, as soon as, before, after, until - Vedlejší věty časové se spojkami "když", "jakmile", "než", "poté co", "dokud ne" více...

First conditional 1

Lekce: First conditional - První podmínková věta více...

First conditional 2

Lekce: First conditional - První podmínková věta více...

Second conditional 1

Lekce: Second conditional - Druhá podmínková věta více...

Second conditional 2

Lekce: Second conditional - Druhá podmínková věta více...

"Must have", "could have", "might have" + past participle 1

Lekce: "Must have", "could have", "might have" + past participle - Spojení způsobového slovesa s minulým infinitivem více...

"Must have", "could have", "might have" + past participle 2

Lekce: "Must have", "could have", "might have" + past participle - Spojení způsobového slovesa s minulým infinitivem více...

Participle clauses 1

Lekce: Participle clauses - Polovětné konstrukce s příčestím více...

Participle clauses 2

Lekce: Participle clauses - Polovětné konstrukce s příčestím více...

"Wish" and "if only" + past perfect 1

Lekce: "Wish" and "if only" + past perfect - "Přát si" a "kdyby jen" ve spojení s předminulým časem více...

"Wish" and "if only" + past perfect 2

Lekce: "Wish" and "if only" + past perfect - "Přát si" a "kdyby jen" ve spojení s předminulým časem více...

Relative clauses with who, which, that and where 1

Lekce: Relative clauses with who, which, that and where - Vedlejší věty vztažné s výrazy "kdo", "který/á" a "kde" více...

Relative clauses with who, which, that and where 2

Lekce: Relative clauses with who, which, that and where - Vedlejší věty vztažné s výrazy "kdo", "který/á" a "kde" více...

Should, shouldn´t , must 1

Lekce: Should, shouldn´t , must - Měl by, neměl by, musí více...

Should, shouldn´t , must 2

Lekce: Should, shouldn´t , must - Měl by, neměl by, musí více...

Present Perfect for unfinished past with for, since and How long? 1

Lekce: Present Perfect for unfinished past with for, since and How long? - Předpřítomný čas pro neukončenou minulost s předložkami "po nějakou dobu", "od" a "Jak dlouho?" více...

Present Perfect for unfinished past with for, since and How long? 2

Lekce: Present Perfect for unfinished past with for, since and How long? - Předpřítomný čas pro neukončenou minulost s předložkami "po nějakou dobu", "od" a "Jak dlouho?" více...

Present Perfect for unfinished past with for, since and How long? 1

Lekce: Present Perfect for unfinished past with for, since and How long? - Předpřítomný čas pro neukončenou minulost s předložkami "po nějakou dobu", "od" a "Jak dlouho?" více...

Present Perfect for unfinished past with for, since and How long? 2

Lekce: Present Perfect for unfinished past with for, since and How long? - Předpřítomný čas pro neukončenou minulost s předložkami "po nějakou dobu", "od" a "Jak dlouho?" více...

Present Perfect for giving news with just, yet and already 1

Lekce: Present Perfect for giving news with just, yet and already - Předpřítomný čas pro oznamování zpráv a novinek s použitím "právě", "už" více...

Present Perfect for giving news with just, yet and already 2

Lekce: Present Perfect for giving news with just, yet and already - Předpřítomný čas pro oznamování zpráv a novinek s použitím "právě", "už" více...

Present continuous for future arrangements 1

Lekce: Present continuous for future arrangements - Přítomný čas průběhový pro naplánované činnosti více...

Present continuous for future arrangements 2

Lekce: Present continuous for future arrangements - Přítomný čas průběhový pro naplánované činnosti více...

Used to 1

Lekce: Used to - Vyjádření minulých zvyků a činností opakovaných v minulosti více...

Used to 2

Lekce: Used to - Vyjádření minulých zvyků a činností opakovaných v minulosti více...

Passive - part 1 1

Lekce: Passive - part 1 - Trpný rod a jeho tvoření více...

Passive - part 1 2

Lekce: Passive - part 1 - Trpný rod a jeho tvoření více...

Passive - part 2 1

Lekce: Passive - part 2 - Trpný rod a jeho použití více...

Passive - part 2 2

Lekce: Passive - part 2 - Trpný rod a jeho použití více...

Past Perfect 1

Lekce: Past Perfect - Předminulý čas více...

Past Perfect 2

Lekce: Past Perfect - Předminulý čas více...

Past Perfect 1

Lekce: Past Perfect - Předminulý čas více...

test úspěšnost
Transport 1

Lekce: Transport - Doprava více...

Season 1

Lekce: Seasons - Roční období více...

Weather 1

Lekce: Weather - Počasí více...

Types of music 1

Lekce: Types of music - Druhy hudby více...

Holiday activities 1

Lekce: Holiday activities - Činnosti o prázdninách a na dovolené více...

Adjectives to describe places 1

Lekce: Adjectives to describe places - Přídavná jména pro popis míst více...

Indoor and Outdoor Activities 1

Lekce: Indoor and Outdoor Activities - Činnosti provozované venku a uvnitř více...

Health problems and treatment 2

Lekce: Health problems and treatment - Zdravotní problémy a léčba více...

Health 1

Lekce: Health - Zdraví více...

Word building 1

Lekce: Word building - Stavba slov více...

Studying 1

Lekce: Studying - Studování více...

Things and places at the airport 1

Lekce: Things and places at the airport - Věci a místa na letišti více...

Day-to-day phrases 1

Lekce: Day-to-day phrases - Každodenní fráze více...

Work 1

Lekce: Work - Práce více...

Questions about traveling 1

Lekce: Questions about traveling - Otázky o cestování více...

Relationships 1

Lekce: Relationships - Vztahy více...

Employment 1

Lekce: Employment - Zaměstnání více...

Looking for a job 1

Lekce: Looking for a job - Hledání pracovního místa více...

Word building: noun endings 1

Lekce: Word building: noun endings - Stavba slov: přípony podstatných jmen více...

TV 1

Lekce: TV - televize více...

Prefixes and opposite of adjectives: un-, im-, in-, dis- 1

Lekce: Prefixes and opposite of adjectives: un-, im-, in-, dis- - Předpony a opaky přídavných jmen utvořené předponami více...

Travelling 1

Lekce: Travelling - Cestování více...

Things we take on holiday 1

Lekce: Things we take on holiday - Věci, které si bereme na dovolenou více...

Expression with go 1

Lekce: Expression with go - Výrazy se slovem go více...