Be going to: yes/no questions and short answers
"Chystat se": zjišťovací otázky a krátké odpovědi

Zkrácené formy going to-budoucnosti

Pro vyjádření budoucnosti často používáme zkrácené formy going to.

plný tvar zkrácený tvar
I am going to buy I'm going to buy
he, she, it: he, she, it:
he is going to buy he's going to buy
we, you, they: we, you, they:
we are going to buy we're going to buy

 

plný tvar zkrácený tvar
I am not going to buy I'm not going to buy
he, she, it: he, she, it:
he is not going to buy he isn't going to buy
or
he's not going to buy
we, you, they: we, you, they:
we are not going to buy we aren't going to buy
or
we're not going to buy

Otázky

V going to-future dáváme sloveso (am, are or is) před podmět.
(Auxiliary - Subject - going to - Verb - Rest).

 

Am I going to play handball? - Budu hrát házenou?
Is he/she/it going to play handball? - Bude on/ona/ono hrát házenou?
Are we/you/they going to play handball? - Budeme my/ty/oni hrát házenou?

testy

testyvyuka