Kurz angličtiny pro mírně pokročilé studenty
Úroveň A2

Tento kurz je určen mírně pokročilým studentům, kteří si potřebují rozvinout a upevnit svoje základy jazyka.

Důraz je proto kladen na pochopení a procvičení:

 • základní a rozšířené větné stavby
 • tvoření kladné věty, záporu, otázky a rozkazu v přítomných, minulých a budoucích časech
 • použití osobních a přivlastňovacích zájmen
 • stupňování přídavných jmen
 • popisu prostoru a času včetně nejdůležitějších předložek
 • použití způsobových sloves pro vyjádření nutnosti a možnosti

Kurz se zaměřuje na rozvoj schopností podat základní informace v přítomnosti a minulosti, plánech do budoucna a předpovědí..

Co kurz obsahuje:

 • 26 lekcí zaměřených na gramatiku a stavbu věty
 • 25 lekcí zaměřených na slovní zásobu
 • 25 lekcí zaměřených na běžné fráze v modelových situacích
 • 21 článků využívajících a rozvíjejících probíranou gramatiku a slovní zásobu

Co se naučíte:

Po absolvování tohoto kurzu budete rozumět větám a často používaným výrazům, které se vztahují k oblastem, které se Vás bezprostředně týkají (např. základním informace o Vás a Vaší rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Budete umět komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných vět a souvětí, které vyžadující jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.

Budete rozumět komunikaci, která se vztahuje k Vašemu bezprostřednímu okolí a popsat základní aktivity. Naučíte se konverzovat o rodině, nakupování, práci. Umí popsat své nejzákladnější potřeby a bezprostřední okolí.

Průměrný čas pro absolvování kurzu:

58 hodin


pozor
Nemáte kredit na zobrazení všech lekcí kurzu. Pokud chcete:
 • vidět obsah lekcí v placených kurzech
 • využívat funkce průvodce kurzem a výukou
 • získat přístup do sekce support
 • získat neomezenou podporu online učitele
 • získat přístup ke stovkám testů a cvičení
 • připojit se k tisícům dalším spokojeným studentům
Je potřeba si objednat kredit

Více informací


vyuka

Ukázkové lekce zdarma

Protože nemáte zaplacen přístup do tohoto kurzu, můžete se podívat pouze na vybrané ukázkové lekce a cvičení která obsahují.

Teenage - Náctiletí

kapitola (Reading)

Frequency adverbs - Frekvenční příslovce

kapitola (Vocabulary)

Be going to: yes/no questions and short answers - "Chystat se": zjišťovací otázky a krátké odpovědi

kapitola (Use of Language)seznam kapitol

Seznam kapitol kurzu

0 hotovo 0 %

Gramatická a stylistická pravidla angličtiny

0 hotovo 0 %

Články a rozhovory na procvičení tématické slovní zásoby

0 hotovo 0 %

Ukázky modelových rozhovorů s vysvětlením a shrnutím nejdůležitějších frází a slovní zásoby

0 hotovo 0 %

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci

0 hotovo 0 %

Poslechová cvičení v angličtině - tématické poslechy pro rozvinutí slovní zásoby a zdokonalení porozumění