Reading
Čtení

Články a rozhovory na procvičení tématické slovní zásoby

... články na této úrovni Vám pomohou upevnit a ověřit si rošířenou znalost gramatiky a slovní zásoby. Slovní zásoba  je i na této úrovni upravena tak, aby aby se co nejvíce blížila reálnému způsobu vyjadřování a zároveň byla srozumitelná bez nutnosti vyhledávání velkého počtu neznámých slov.


seznam kapitol