Frequency adverbs
Frekvenční příslovce

V této lekci se naučíte frekvenční příslovce.

play
Tato lekce obsahuje zvukovou nahrávku, kliknutim na ikonku zvuk prehrajete
 English  česky
 always  vždy, stále
 frequently  často, mnohdy
 usually  obvykle
 from time to time  čas od času
 often
 často
 sometimes  někdy
 occasionally  příležitostně
 seldom  zřídka kdy
 rarely  málokdy
 hardly ever
 sotva kdy
 never  nikdy
 every so often  jednou za čas
 every day
 každý den
 every week
 každý týden
 every month
 každý měsíc
 every other day
 každý druhý den
 every other week
 každý druhý týden
 once a week
 jednou týdně
 once a month
 jendou měsíčně
 once a year
 jednou ročně
 twice a year
 dvakrát za rok
 once in a while
 jendou za čas
 all the time  neustále
 three times a day
 třikrát denně

 

I go to that restaurant quite frequently. - Do tamté restaurace chodím celkem často.
Do you often go jogging? -
Chodíš často běhat?
No, hardly ever. I don't have much free time. -
Ne, téměř nikdy. Nemám moc volného času.
You should see your G.P. once a year. -
Měl bys chodit ke svému praktickému lékaři jednou ročně.
I don't want to be there every day! -
Nechci tam být každý den.
Is he so friendly all the time?
- Je pořád tak přátelský?

testy

Cvičení

cvičení úspěšnost
Frequency adverbs 1 Spustit cvičení

slovicka

Seznam slovíček k lekci

always - vždy  přehrát 
always - stále  přehrát 
frequently - mnohdy  přehrát 
frequently - často  přehrát 
usually - obvykle  přehrát 
often - často  přehrát 
sometimes - někdy  přehrát 
occasionally - příležitostně  přehrát 
seldom - zřídka  přehrát 
rarely - málokdy  přehrát 
hardly - sotva  přehrát 
never - nikdy  přehrát 
every - každý  přehrát 
once - jednou  přehrát 
twice - dvakrát  přehrát 
all the time - stále  přehrát 
three times - třikrát  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka