Vocabulary
Slovní zásoba

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci

  ... lekce v této kapitole se zaměřují na další rozvinutí již získané slovní zásobye z nejběžnějších oblastí pro snadnou a jednoduchou komunikaci. Naučíte se tak slovní zásobu pro témata hovoru, jako je například:

  • představení se
  • popis vlasntností a vzhledu osob a věcí
  • základní číslovky
  • vyjádření času a data
  • jídlo, nápoje
  • zaměstnání
  • rodina
  • ...

seznam kapitol

Seznam lekcí

Presents - Dárky

V této lekci se naučíte nová slovíčka, která se týkají dárků.

Money and currencies - Peníze a měny

V této lekci se seznámíte s penězmi a měnami v anglickém jazyce.

Electrical goods - Elektrospotřebiče

V této lekci se naučíte některé elektrospotřebiče.

Clothes - Oblečení

V této lekci se naučíte různé druhy oblečení.

Family - Rodina

V této lekci se naučíte příslušníky rodiny.

Time words - Slova vyjadřující čas

V této lekci se naučíme slovíčka týkající se času.

Things in a house - Věci v domě

V této lekci se naučíte různé věci v domě.

Preposition of place - Předložky místa

V této lekci se naučíte předložky místa.

Daily routines - Každodenní činnosti

V této lekci se naučíte slovíčka týkající se každodenního života.

Free times activities - Volnočasové aktivity

V této lekci se naučíme různé aktivity, které děláme ve volném čase.

Frequency adverbs - Frekvenční příslovce

V této lekci se naučíte frekvenční příslovce.

Things you like and don´t like - Věci, které máte a nemáte rádi

V této lekci se naučíte různé věci, které máte i nemáte rádi.

Food and drink - Jídlo a pití

V této lekci si posílíte slovní zásobu o jídlo a pití.

Places in a town/the country - Místa ve městě/na venkově

V této lekci se naučíte různá místa ve městě a na venkově.

Rooms and things in the house - Pokoje a věci v domě

V této lekci se naučíte pokoje a věci v domě.

Shops - Obchody

V této lekci se naučíte různé názvy obchodů.

Things to buy - Věci, které kupujeme

V této lekci se naučíte věci, které běžně kupujeme.

Life events - Životní události

V této lekci se naučíme něco málo ze životních událostí.

Weekend activities - Víkendové aktivity

V této lekci se naučíte různé víkendové aktivity.

Adjectives with very, really, quite, too - Přídavná jména se slovy velmi, docela, příliš

V této lekci se naučíme kombinovat přídavná jména se slovy velmi, docela, příliš.

Types of films - Druhy filmů

V této lekci se naučíme různé druhy/žánry filmů.

One and ones - Zástupná slova "one" a "ones"

V této lekci se naučíme zástupná slova "one" a "ones"

Language skills - Jazykové dovednosti

V této lekci se naučíme názvy různých jazykových dovedností.

Countable and uncountable nouns - Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

V této lekci se naučíte počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

School - V této lekci se seznámíte se slovíčky týkajícími se školy.