Future plans and ambitions: be going to
Plány do budoucna a ambice: chystat se

V angličtině je spousta možností, jak můžeme vyjádřit budoucí čas. Jeden z nejběžnějších je 'be going to' typ. Tato lekce vám vysvětlí, jak správně vytvořit tento čas, a co je hlavní, význam tohoto budoucího času.

Jak vytvořit "be going to" věty

K vytvoření slovesné formy 'be going to' musíte nejdříve použít správný tvar slovesa 'be' v příslušné osobě a potom přidat 'going to' a základní tvar (infinitiv) slovesa. Všimněte si také, že 'be' je vždy zkrácené. Tato tabulka vám ukáže základní formy:

Subject
Statement
Question
Negative
I
I am going to leave.
I'm going to leave.
Am I going to leave?
I am not going to leave.
I'm not going to leave.
You
You are going to leave.
You're going to leave.
Are you going to leave?
You are not going to leave.
You aren't going to leave.
You're not going to leave.
He
He is going to leave.
He's going to leave.
Is he going to leave?
He is not going to leave.
He's not going to leave.
He isn't going to leave.
She
She is going to leave.
She's going to leave.
Is she going to leave?
She is not going to leave.
She's not going to leave.
She isn't going to leave.
It
It is going to leave.
It's going to leave.
Is it going to leave?
It is not going to leave.
It's not going to leave.
It isn't going to leave.
We
We are going to leave.
We're going to leave.
Are we going to leave?
We are not going to leave.
We're not going to leave.
We aren't going to leave.
They
They are going to leave.
They're going to leave.
Are they going to leave?
They are not going to leave.
They're not going to leave.
They aren't going to leave.

 

Význam "be going to" budoucí formy

"Be going to" je běžně používáno, když je něco částečně naplánováno. Podívejte se na rozdíl mezi následujícími větami:

 

I'll make the supper. - Budu dělat večeři.  - Náhlé rozhodnutí/náhlá výpomoc.
X
I'm going to make the supper. - Hodlám/Chystám se udělat večeři. - Tohle je částečně plánováno/už jsem přemýšlel, že bych mohl večeři udělat.

 

testyvyuka