Verb TO BE
Sloveso BÝT

Tvary slovesa BÝT v přítomném čase

 Sloveso "be" má v přítomném čase tři různé tvary:

               
1. I am
 já jsem
1. we are
 my jsme
2. you are
 ty jsi
2. you are
 vy jste
3.

he

she

it

 

is

 on je

 ona je

 ono/to je

3. they are
 oni jsou

Sloveso "be" označuje existenci něčeho, dočasný stav nebo stálý (trvalý stav).

  • It is really hot today. - Dnes je velice horko.
  • Grady's not here right now. - Grady tady teď není.
  • Greg and Tim are engineers. - Greg a Tim jsou inženýři.
  • Tonny is sick today. - Tonny je dnes nemocný.
  • Hawaii is in the Pacific Ocean. - Hawaii je v Pacifickém oceánu.

V běžné mluvě má se často používají tzv. zkrácené tvary slovesa "be".

  jednotné číslo   množné číslo
1. I'm 1. we're
2. you're 2. you're
3.

he's

she's

it's

3. they're

 


testy

Testy

test úspěšnost
Verb to BE - TEST Spustit test

testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

I - já  přehrát 
I am - jsem  přehrát 
you are - jsi  přehrát 
he - on  přehrát 
he is - on je  přehrát 
she - ona  přehrát 
it - to  přehrát 
it - ono  přehrát 
we - my  přehrát 
we are - jsme  přehrát 
you - vy  přehrát 
you are - jste  přehrát 
they - oni  přehrát 
they are - jsou  přehrát 
be - být  přehrát 
really - opravdu  přehrát 
hot - horko  přehrát 
right - právě  přehrát 
now - teď  přehrát 
engineer - inženýr  přehrát 
sick - nemocný  přehrát 
today - dnes  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka