Pronouns: personal, possesive
Zájmena, já, ty, vy, Vy, on, ona, ono, my, oni, moje, tvoje ....

Osobní a přivlastňovací zájmena a jejich tvary, pro začátečníky v angličtině

Osobní zájmena mají v angličtině na rozdíl od češtiny pouze dva tvary- podmětový (subject) pád, který odpovídá našemu 1. pádu a předmětový (object) pád, který používáme pro ostatní pády, tedy stojí-li osobní zájmeno v předmětu, a to i po předložce. Protože angličtina méně časuje a má pevný slovosled, používají se zájmena v první osobě daleko více než v češtině.

Jednotné číslo

Množné číslo
 
1.osoba I 1.osoba we
2.osoba you 2.osoba you
3.osoba

he

she

it

3.osoba they

Dalšími důležitými zájmeny jsou zájmena přivlastňovací.

Jednotné číslo
před podst.jménem samostatně 
Množné číslo
před podst.jménem samostatně 
1.osoba my mine 1.osoba our ours 
2.osoba your yours 2.osoba your yours
3.osoba

his

her

its

his

hers

its

3.osoba their theirs 

 

This is my car. - Toto je moje auto.
What's your name? - Jak se jmenuješ (=jaké je tvoje jméno)?
His hair is black. - Jeho vlasy jsou černé.
Jack is her brother. - Jack je její bratr.
Osobní zájmeno I (já) se v angličtině vždy píše s velkým písmenem. V angličtině se nerozlišuje tykání a vykání, druhá osoba je vždy YOU (ty) / YOUR (tvé).Pozor na rozdíl mezi osobním it's (=it is - to je) a přivlastňovacím zájmenem its (píše se bez apostrofu).

testy

slovicka

Seznam slovíček k lekci

my - moje  přehrát 
his - jeho  přehrát 
her - její  přehrát 
its - jeho  přehrát 
mine - můj  přehrát 
yours - tvůj  přehrát 
our - naše  přehrát 
your - tvoje  přehrát 
their - jejich  přehrát 
theirs - jejich  přehrát 
ours - náš  přehrát 
car - auto  přehrát 
name - jméno  přehrát 
hair - vlasy  přehrát 
black - černá  přehrát 
brother - bratr  přehrát 

Vyzkoušet ze slovíčekvyuka