Vocabulary
Slovní zásoba

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci

 

seznam kapitol

Seznam lekcí

Parts of human body

Části lidského těla

Transport - Doprava

V této lekci se naučíte slovíčka týkající se dopravy.

Seasons - Roční období

V této lekci se naučíte slovíčka spojená s ročními obdobími.

Weather - Počasí

V této lekci se naučíte slovíčka týkající se počasí.

Types of music - Druhy hudby

V této lekci se seznámíte s hudebními žánry a slovíčky spojenými s hudbou.

Health - Zdraví

V této lekci se naučíte slovíčka týkající se zdraví.

Adjectives to describe places - Přídavná jména pro popis míst

V této lekci se naučíme přídavná jména, kterými můžeme popisovat různá místa.

Indoor and Outdoor Activities - Činnosti provozované venku a uvnitř

V této lekci se naučíte názvy různých aktivit.

Health problems and treatment - Zdravotní problémy a léčba

V této lekci se naučíte slovní zásobu týkající se nemoci a její léčby

Describing people´s appearance and character - Popisování vzhledu a povahy

V této lekci se naučíte jak popsat člověka a jeho charakter.

Holiday activities - Činnosti o prázdninách a na dovolené

V této lekci se naučíte slovíčka týkající se dovolené a činností o dovolené.

Word building - Stavba slov

V této lekci se dozvíte, jak se tvoří některá anglická slova.

Studying - Studování

V této lekci se naučíte slovíčka spojená se studováním a okrajově i školou.

Things and places at the airport - Věci a místa na letišti

V této lekci se naučíte různé věci a místa na letišti.

Day-to-day phrases - Každodenní fráze

V této lekci se naučíte fráze používané v každodenním životě.

Work - Práce

V této lekci si posílíte slovní zásobu týkající se práce.

Questions about traveling - Otázky o cestování

V této lekci se naučíte otázky týkající se cestování.

Relationships - Vztahy

V této lekci se naučíte pojmenovat různé vztahy.

Employment - Zaměstnání

V této lekci se naučíte pojmenovat různá zaměstnání.

Looking for a job - Hledání pracovního místa

V této lekci se naučíme, jakou slovní zásobu potřebujeme k hledání pracovního místa.

Word building: noun endings - Stavba slov: přípony podstatných jmen

V této lekci se naučíte podstatná jména a jejich přípony.

TV - televize

V této lekci se naučíte slovíčka vztahující se k televizi.

Prefixes and opposite of adjectives: un-, im-, in-, dis- - Předpony a opaky přídavných jmen utvořené předponami

V této lekci se naučíte tvořit přídavná jména s předponami a opaky přídavných jmen.

Travelling - Cestování

V této lekci se naučíte slovíčka k tématu cestování.

Things we take on holiday - Věci, které si bereme na dovolenou

V této lekci se naučíme věci, které si většinou bereme na dovolenou.

Expression with go - Výrazy se slovem go

V této lekci se naučíme různé výrazy se slovíčkem "go".