Kurz angličtiny pro mírně pokročilé studenty
Úroveň B1

Tento kurz je určen mírně pokročilým studentům, kteří si potřebují rozvinout a upevnit svoje základy jazyka.

Důraz je proto kladen na pochopení a procvičení:

 • správné použití slovesných časů
 • tvoření a použití podmínkových souvětí
 • tvoření a použití vztažných vět a infinitivních vazeb
 • tvoření trpného rodu
 • rozšířené využití způsobových sloves
 • rozšířené způsoby vyprávění za použití nepřímé řeči
 • porovnávání vlastností

Kurz se zaměřuje na rozvoj schopností podat základní informace v přítomnosti a minulosti, plánech do budoucna a předpovědí.

Co kurz obsahuje:

 • 27 lekcí zaměřených na gramatiku a stavbu věty
 • 26 lekcí zaměřených na slovní zásobu
 • 15 lekcí zaměřených na běžné fráze v modelových situacích
 • 25 článků využívajících a rozvíjejících probíranou gramatiku a slovní zásobu

Co se naučíte:

Po absolvování tohoto kurzu rozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné komunikace a zvládnete pochopit a předat vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd. Budete si umět poradit s většinou situací, jež mohou nastat. Zvládnete také napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte nebo která Vás osobně zajímají. Dokážete popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Průměrný čas pro absolvování kurzu:

55 hodin


pozor
Nemáte kredit na zobrazení všech lekcí kurzu. Pokud chcete:
 • vidět obsah lekcí v placených kurzech
 • využívat funkce průvodce kurzem a výukou
 • získat přístup do sekce support
 • získat neomezenou podporu online učitele
 • získat přístup ke stovkám testů a cvičení
 • připojit se k tisícům dalším spokojeným studentům
Je potřeba si objednat kredit

Více informací
seznam kapitol

Seznam kapitol kurzu

0 hotovo 0 %

Gramatická a stylistická pravidla angličtiny

0 hotovo 0 %

Články a rozhovory na procvičení tématické slovní zásoby

0 hotovo 0 %

Ukázky modelových rozhovorů s vysvětlením a shrnutím nejdůležitějších frází a slovní zásoby

0 hotovo 0 %

Slovíčka, fráze a výrazy pro efektivní komunikaci

0 hotovo 0 %

V této kapitole Vám nabízíme různá poslechová cvičení založená na reaálných scénách, písničkách a situacích, které Vám přiblížíme pomocí videa nebo zvukových nahrávek.